Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

IDEAL ESTATES YRITYS PROFIILI

Ideal Estates yritys profiili

Ideal Estates profiili tarjoaa täydellisen valikoiman kiinteistönvälittäjä palveluita Turkissa, mukaan lukien asunnon ostaminen Turkista,  liikekiinteistöjen myynti ja vuokraus, asunnon myynti Alanyassa, asunnon osto Alanyasta, eksklusiivinen projektimyynti ja markkinointi sekä kiinteistökonsultointi. Paikallinen organisaatiomme on erikoistunut kiinteistöjen arviointiin, projektinhallintaan, sijoitusneuvontaan ja -analyyseihin.

Mikä tärkeintä, teemme pyynnöstä laajoja tutkimuksia ja arvotutkimuksia. Tiedotamme myös ostajille ja yrityksille Turkin ja Antalyan/Alanyan kasvuhankkeista. Suosittelemme yleensä paikallisia kiinteistösijoituksia. Ideal Estates kattaa myös kaikki suuret Turkin alueet.

Yrityksen arvot

Asiakkaidemme vuorovaikutus perustuu laatuun, rehellisyyteen, kunnioitukseen ja mikä tärkeintä, luottamukseen 25 vuoden jälkeen Turkin eteläisessä kiinteistöalalla. Olemme rakentaneet hyvän maineen noudattamalla korkeimpia eettisiä standardeja. Palveluitamme tarjoavat myös pätevät ammattilaiset kaikilla toimialoilla.

Kaiken kaikkiaan Ideal Estates on muuttanut kiinteistökonsultointi liiketoimintaa.

Tärkeimmät Ideal Estates yritys profiili säätelevät periaatteet ovat; 

“Yritämme aina ennen kaikkea tehdä päätöksiä ja toimia asiakkaidemme edun mukaisesti. Tärkein yritys profiili periaatteemme on sitoutuminen asiakkaidemme tarpeisiin ja etuihin. “

 • Kohtelemme itseämme ja myös liiketoimintaamme rehellisesti, eettisesti ja luotettavasti.
 • Palvelemme rehellisesti ja kunniallisesti samaan aikaan.
 • Erityisesti mukaudumme dynaamisiin markkinoiden muutoksiin.
 • Tarjoamme poikkeuksellista asiakaspalvelua.
 • Työskentelemme “win-win” -ratkaisujen puolesta.
 • Tarjoamme taloushallintoa odotukset ylittävällä tasolla.
 • Samaan aikaan kasvamme innovaation ja luovuuden mukana.

Meidän Visio, Tehtävä

Ideal Estatesin ensisijainen tavoite on kaksiosainen: tarjota poikkeuksellista, kokonaisvaltaista kiinteistönvälitys palvelua, joiden juuret ovat eettiset käytännöt ja syvällinen markkina näkemys, sekä keihäänkärjessä siirtyminen kohti kestävä asuminen Alanyassa, Turkissa, palvelemaan globaalia asiakaskuntaa. Missiomme sisältää useita keskeisiä pyrkimyksiä.

 • Luoda Ideal Estatesista asunnon ostajan ensisijainen valinta hyödyntäen sitoutumista eettisiin liiketoiminta käytäntöihin ja laajaa markkina tuntemusta.
 • Nousta ja olla paras kiinteistöalan johtaja, joka on tunnustettu rehellisyydestä, luotettavuudesta ja kyvystä tarjota arvokasta markkinatietoa ja ohjausta.
 • Säilyttää alkuperäiset, rehellisyyteen ja yhteistyöhön perustuvat palvelustandardimme ja tulla tunnustetuksi Alanyan kiinteistöalan edelläkävijänä.
 • Kasvattaa lahjakkaita yksilöitä eteenpäin suuntautuvalla lähestymistavalla ja varmistaa asiakkaillemme poikkeukselliset tulokset älyllisen näkemyksen ja asiantuntemuksen avulla.
 • Priorisoida asiakkaan yksityisyys, kohdella jokaista henkilöä äärimmäisen arvokkaasti ja kunnioittaen, samalla kun turvataan hänen luottamuksellisuus.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Ideal Estates on omistautunut edistämään maailmanlaajuista siirtymistä kestävään elämä Alanyassa ja pyrkien samalla ennennäkemättömään menestykseen Turkin kiinteistö markkinoilla. Yleisiä tavoitteitamme ovat mm:
 • Pyrkimyksemme on olla johtava kiinteistöalan yritys Alanyassa ja sen ulkopuolella, ja olemme sitoutuneet huippuosaamiseen ja kestävään kehitykseen.
 • Kehitämme tiimin intohimoisia asiantuntijoita, jotka ovat ylpeitä työstään ja pyrkivät jatkuvasti tuottamaan poikkeuksellisia tuloksia asiakkaillemme.
 • Huippuluokan palvelu asiakkaillemme varmistaen maksimaalisen arvon ja minimoimalla kustannukset tehokkailla asuntojen esittely- ja myyntistrategioilla.
 • Asiakkaiden odotusten ylittäminen asettamalla uudet standardit kiinteistöalan palvelujen toimittamiseen ja innovaatioihin.
 • Tarjoamme vertaansa vailla olevia kiinteistöpalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille ympärivuorokautisen asiantuntevan neuvonnan ja tuen tukena.
Näillä yhteisillä ponnisteluilla Ideal Estates pyrkii määrittelemään uudelleen Alanyan kiinteistömaailman ja edistämään yhteisöille maailmanlaajuisesti kestävämpää tulevaisuutta.
 
Ammattitaito, tiimityöskentely ja osaaminen

Kaikki tekijät huomioon ottaen Ideal Estates tunnustaa jatkuvan kasvun ja sopeutumiskyvyn, joita jatkuvasti laajeneva kiinteistöala vaatii. Ymmärrämme, että innovaation ja kekseliäisyyden kautta menestyminen on äärimmäisen tärkeää. Nykypäivän nopeatempoisessa teknologiaympäristössä luovat ideat, konseptit ja prosessit ovat välttämättömiä kestävän menestyksen ja edistymisen kannalta.

Dynaamisena kokonaisuutena toimiva Ideal Estates hyödyntää huipputeknologiaa palvellakseen asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Tiimimme edistää jatkuvan parantamisen kulttuuria ja suunnittelee järjestelmällisesti toimintaprosesseja parantaakseen tehokkuutta ja reagointikykyä. Tämä lähestymistapa antaa meille valtuudet toimittaa korkealaatuisia ratkaisuja erilaisiin asuin- ja kaupallisiin vaatimuksiin, minkä ansiosta olemme yksi alueen johtava kiinteistönvälittäjä.

Lisäksi ymmärrämme, että asiakkaat odottavat ylivertaista osaamista ja poikkeuksellista suorituskykyä. Pätevyys edellyttää muodollisen koulutuksen ja käytännön asiakaskokemuksen yhdistämistä. Nykypäivän monikulttuurisessa ympäristössä kiinteistönvälittäjillä on keskeinen rooli, ja he vaativat herkkyyttä, ymmärrystä ja kielitaitoa voidakseen kommunikoida tehokkaasti erilaisten kulttuurien kanssa. Ideal Estatesissa ammattilaisemme ovat erinomaisia kulttuurienvälisessä osaamisessa, mikä mahdollistaa saumattoman asioinnin sekä paikallisen että kansainvälisen asiakaskunnan kanssa.

IDEAL ESTATES priorisoi ydinosaamista, kuten kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, tehokasta viestintää, ryhmätyötä, johtajuutta, ammattitaitoa ja vahvaa työmoraalia. Nämä arvot toimivat perustana kaikille työntekijöillemme ja ohjaavat toimintaamme ja päätöksiämme pitääksemme kiinni siitä, mikä on tärkeää, merkityksellistä ja eettistä liiketoiminnassamme.

Yrityksemme Perusarvot

“Käytäntömme kulmakivet ovat etiikka, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja kunniallisuus.”

Rehellisyys: 

Mottomme on palvella rehellisesti.

Alueen johtavana kiinteistönvälittäjänä noudatamme korkeimpia eettisiä käyttäytymis- ja läpinäkyvyysstandardeja kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla luodaksemme yrityksen, johon asiakkaamme ja sidosryhmämme voivat luottaa.

Samalla tavalla teemme aina oikein asiakkaidemme, yhteisömme ja ammattimme kannalta. Yhtä tärkeä samaan aikaan pyrimme tarjoamaan;

 • Poikkeuksellisia tuloksia
 • Kiinteistönvälittäjän vastuullisuus
 • Innovaatio ja johtajuus
 • Tiimityö
 • Keskity ratkaisuihin
 • Rakenna suhteita
Ideal Estates -yritysprofiilin perustaidot: 
 • Kiinteistöjen myynti / markkinointi
 • Talousanalyysi
 • Sopimukset / vuokrasopimukset
 • Laki- ja veromarkkinointi
 • Asiakassuhteet ja palvelu
 • Asiakasanalyysi
 • Markkinatutkimus
 • Järjestelmät ja teknologia
 • Kiinteistönhuolto
 • Neuvottelu / sovittelu
Tärkeimmät Ideal Estates -yritysprofiilia säätelevät periaatteet ovat:

“Pyrimme aina ennen kaikkea tekemään päätöksiä ja toimimaan asiakkaidemme edun mukaisesti. Tärkein periaatteemme on sitoutuminen asiakkaidemme tarpeisiin ja etuihin. “

 • Kohtelemme itseämme ja myös liiketoimintaamme rehellisesti, eettisesti ja luotettavasti.
 • Palvelemme rehellisesti ja kunniallisesti samaan aikaan.
 • Erityisesti mukaudumme dynaamisiin markkinoiden muutoksiin.
 • Tarjoamme poikkeuksellista asiakaspalvelua.
 • Työskentelemme “win-win” -ratkaisujen puolesta.
 • Tarjoamme taloushallintoa odotukset ylittävällä tasolla.
 • Kasvamme samanaikaisesti innovaation ja luovuuden kanssa.

Compare listings

Compare