Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

OSTAJAN OPAS

Turkin Kansalaisuus

TURKIN KANSALAISUUS

Turkin kansalaisuus oikeuden saamista säännellään kahdella tavalla, syntymähetkellä tai myöhemmin saamalla. Turkki ei ole ottanut käyttöön oikeutta saada kansalaisuutta syntymäpaikan perusteella. Siksi Turkissa syntyminen ei anna sinulle kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia. 

Turkin kansalaisuuden saaminen syntyessään;

Syntymäkansalaisuus perustuu sukulaisuuteen. Henkilö voi olla syntyessään Turkin kansalainen vain, jos toinen tai molemmat vanhemmistaan ovat Turkin kansalaisia. Turkkilaisen äidin tai isän lapsi on automaattisesti Turkin kansalainen. Kuitenkin täysi-ikäisille, joiden äiti ja isä ovat Turkin kansalaisia, mutta jotka eivät ole rekisteröityneet maistraatille ennen 18 vuoden ikää, voidaan myöntää kansalaisuus, jos ministeriö päättää tutkinnasta.

Myöhempi hankinta

Jos täytät Turkin kansalaisuuslain määritellyt vaatimukset, voit saada Turkin kansalaisuuden asianomaisten viranomaisten päätöksellä. Ilmoitettujen vaatimusten täyttäminen ei kuitenkaan takaa ehdotonta oikeutta kansalaisuuteen.

Seuraavat ovat Myöhemmän hankinnan vaatimukset;
  • Voit hakea Turkin kansalaisuutta, jos olet asunut Turkissa keskeytyksettä 5 vuotta. Vaatimuksia ovat kuitenkin myös lisäehdot, kuten hyvä turkin kielen taito, hyvä moraali ja se, ettei ole diagnosoitua sairautta, joka voi olla vaaraksi yleiselle terveydelle. 
  • Avioliitossa Turkin kansalaisen kanssa vähintään 3 vuotta, voit hakea Turkin kansalaisuutta. 
  • Ulkomaalaiset, joiden teollisuus- ja teknologiaministeriö on vahvistanut sijoittaneensa vähintään 500 000 USD:n kiinteän pääoman.
  • Ulkomaalaiset, jotka vahvistavat tallettaneensa vähintään 500 000 dollaria Turkissa toimivaan pankkiin Banking Regulation and Supervision Agencyn mukaan edellyttäen, että sitä säilytetään tilillä kolme vuotta. 
  • Ulkomaalaiset, jotka ovat ostaneet Pääomamarkkinalautakunnan vahvistamia kiinteistö- tai pääomasijoitusrahasto-osuuksia vähintään 500 000 USD arvosta ja omistaneet ne kolme vuotta.  
  • Ulkomaalaiset, joiden valtiovarainministeriö vahvistaa ostaneensa vähintään 500 000 dollarin arvoisia valtion lainavälineitä kolmen vuoden ajan, voivat hakea Turkin poikkeuksellista kansalaisuutta.
  • Perhe-, työ- ja sosiaaliministeriön vahvistamat ulkomaalaiset, jotka ovat luoneet työpaikkoja vähintään 50 henkilölle.
  • Ympäristö- ja kaupungistumisministeriön vahvistamat ulkomaalaiset, jotka ovat ostaneen kiinteistöjä vähintään 400 000 USD:n arvosta. 
  • Ulkomaalaiset, jotka lupaavat ostaa vähintään 400 000 dollaria vastaavan kiinteistön julkisen notaarin vahvistamalla myyntisopimuksella ja omistuskirjarekisteriin lisätyllä merkinnällä kolmen vuoden myynnin epäämisestä.

Lisätietoja kansalaisuuden hakemisesta ja hakemisesta on osoitteessa; www.nvi.gov.tr tai soita vihjelinjaan numeroon 199.

Turkin kansalaisuus kiinteistön hankinnan kautta

Turkin kansalaisuuslain täytäntöönpanoa koskevien määräysten muutokset antavat ulkomaalaisille mahdollisuuden saada Turkin kansalaisuus poikkeuksellisesti. Ostamalla kiinteistön, jonka arvo on vähintään 400 000 USD tai vastaava Turkin liira, edellyttäen, että kiinteistörekisteriin merkitään huomautus, jonka mukaan kiinteistöä ei voida myydä 3 vuoteen. 

(12.01.2017-18.09.2018 välisenä aikana ostettujen kiinteistöjen osalta kiinteistön on oltava arvoltaan vähintään 1.000.000 USD).

07.12.2018 alkaen on mahdollista saada kansalaisuus myös notaarilla tehdyllä sopimuksella, joka lupaa myydä käteisellä talletettuna vähintään 400 000 dollarin (tai vastaavan summan Turkin liirassa) arvoisen kiinteistön siirto- ja peruutussitoumuksella 3 vuodeksi, on merkitty kiinteistörekisteriin.

Näissä tapauksissa (suoran oston tai notaarin sopimuksen kautta) kiinteistörekisterin pääosasto myöntää “kelpoisuustodistuksen” asiakirjana, johon voidaan luottaa kansalaisuuspyynnössä.

Saatuaan kelpoisuustodistuksen ulkomaalainen hakee ensin oleskelulupaa Maahanmuuttovirastolta ja sen jälkeen kansalaisuutta Läänin väestörekisteri- ja kansalaisasiain virastolta.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä kiinteistönvälittäjiimme tai lakimieheemme.

Compare listings

Compare