Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

OSTAJAN OPAS

OSTOPROSESSI

OSTOPROSESSI, JOKA KOSKEE ASUNNON OSTAMINEN ULKOMAALAISENA 

Turkin kansalaisten ja ulkomaalaisten henkilöiden välillä ei ole eroa kiinteistö- ja maarekisterimenettelyjen ostoprosessissa. Tällä hetkellä 184 maan kansalaiset voivat hankkia kiinteistöjä Turkista.

Ulkomaalaiset luonnolliset (yksityiset) henkilöt;  

Ostoprosessi ulkomaalaisille luonnollisille henkilöille, joka haluaa hankkia kiinteistöjä Turkista:

 • Ulkomaalaiset luonnolliset henkilöt voivat ostaa Turkista mitä tahansa kiinteistöä, jossa yksityinen omaisuus on sallittu (asunnot, kaupalliset työpaikat, maa-alueet jne.) edellyttäen, että lakisääteisiä rajoituksia noudatetaan.
 • Jos ulkomaalaiset luonnolliset henkilöt ostaa rakentamatonta maata (kiinteistö, jossa ei ole rakennettuja rakennuksia, kuten tontteja tai peltoja). Heidän on kehitettävä projekti kiinteistön luonteesta riippuen. Hanke on toimitettava asianomaisen ministeriön hyväksyttäväksi kahden vuoden kuluessa. Jos ministeriölle ei ole vielä tehty hakemusta tai hanketta ei ole saatu päätökseen kahden vuoden kuluessa, tällainen kiinteistö on pakkolunastuksen kohteena.
Purchase Process
Ostoprosessi yrityksille, joilla on ulkomaista pääomaa

Turkkiin perustetut yhtiöt voivat hankkia kiinteistöjä ja rajoitettuja oikeuksia REM:ssä (oikeudellinen toimi, joka kohdistuu enemmän omaisuutta kuin tiettyä henkilöä vastaan) toimiakseen yhtiöjärjestyksensä mukaisesti. 

Jotta voidaan hyväksyä, että yhtiö on ulkomaalainen pääomayhtiö, sillä on oltava vähintään viisikymmentä prosenttia ulkomaisten oikeushenkilöiden tai vieraan maan lakien mukaan perustettujen kansainvälisten järjestöjen osakkeista ja valta nimittää tai erottaa enemmistö johtamiseen valtuutetuista henkilöistä.

Edellyttäen, että sotilaallisesti kiellettyä vyöhykettä koskevat määräykset varataan. Kuvernöörikunnat tutkivat tällaisten yritysten kiinteistöhankintoja selvittääkseen, jäävätkö ne sotilaskielto- ja turvavyöhykkeille. Kuvernöörin suorittamat tutkimukset suoritetaan suoraan asianomaisessa rekisteriosastossa. Kiinteistörekisterivirasto vastaa viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa. Erityisturvavyöhykkeillä tapahtuvaan kiinteistönhankintaan vaaditaan lupa sen alueen kuvernööriltä, jossa kiinteistö sijaitsee.

Ulkomaista pääomaa omaavien yritysten tulee toimittaa ”valtuutustodistuksensa” esittämällä valtuutetut edustajat edustuksen ja sitovuuden lisäksi kiinteistöjen hankintahakemuksessaan. Valtuutustodistuksessa on oltava valtuutus kiinteistön ostoon. Sillä on oltava yrityksen puolesta toimimaan valtuutettujen henkilöiden henkilötiedot. Sen on oltava päivätty samalle vuodelle kuin menettely.

PURCHASE PROCESS
Ostoprosessi ulkomaalaisille yrityksille

Maidensa lakien mukaan rekisteröidyt kauppayhtiöt voivat hankkia omaisuutta ja rajoitettuja oikeuksia vain jos sovellettavissa laeissa on erityismääräyksiä.

Turkissa on mahdollista hankkia kiinteistöjä ja saada oikeuksia mille tahansa oikeushenkilölle vain, jos kauppayhtiöt ovat sijoittautuneet ulkomaille näiden maiden lakien mukaisesti (rekisteröidyt tai rekisteröimättömät säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat, yhdistykset, ryhmät, yhteisöt, jne.).

Esimerkki, yritys, joka on perustettu Saksassa kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti ja jonka osakkeenomistajat ovat Saksan, Ranskan tai Turkin kansalaisia, katsotaan ulkomaiseksi yhtiöksi; ja voi hankkia rajoitettuja REM-oikeuksia maassamme matkailun, teollisuuden tai öljytoiminnan puitteissa.

Lailliset rajoitukset

Maassamme vain Turkin lakien ja asetusten määräämien maiden kansalaiset voivat hankkia kiinteistöjä ja rajoitettuja oikeuksia REM:stä. Alla olevia ohjeita/rajoituksia on kuitenkin noudatettava:

 • Ulkomaalaisen luonnollisen henkilön Turkista ostaman kiinteistön kokonaispinta-ala voi olla enintään kolmekymmentä (30) hehtaaria.
 • Ulkomaalaiselle luonnolliselle henkilölle myymä kiinteistöpinta-ala voi olla enintään 10 % piirin yksityisomistukseen sallitusta pinta-alasta.
 • Jos kiinteistön hankinta sijaitsee ”Erikoisturvavyöhykkeellä”, valtuutus vaaditaan sen piirin kuvernööriltä, jossa kiinteistö sijaitsee.
 • Armeijan kielto- ja turvavyöhykkeillä sijaitsevat kiinteistöt on merkitty rekisteriin, ja kiinteistövirastot voivat antaa tarvittavat tiedot.
 • Omien maidensa lakien mukaan perustetut yhtiöidyt kauppayhtiöt voivat hankkia REM-kiinteistöjä ja rajoitettuja oikeuksia vain, jos soveltuvissa laeissa on erityisiä määräyksiä. Muut lailliset tahot kuin tällaiset kauppayhtiöt eivät voi hankkia kiinteistöjä eivätkä saada rajoitettuja oikeuksia niiden hyväksi.

Ostoprosessin Asiakirjat

Ostoprosessia varten vaadittavat asiakirjat!

Asunnon ostosopimuksen laatiminen edellyttää ensin kaikkien tarvittavien asiakirjojen keräämistä kiinteistön tarkastusta varten. Seuraava askel on pyytää kaikki tarvittavat asiakirjat myyjältä/myyjiltä ja ostajalta/ostajilta.

Kiinteistöön vaadittavat asiakirjat: 

Seuraavat asiakirjat vaaditaan kiinteistön myyjältä/ostajalta ennen kuin kiinteistö toimitetaan ostettavaksi.

Omistuskirja kopio (Tapu) sisältää pakolliset tiedot: omistajan nimi, sijainti, kiinteistön tyyppi jne.

Ajantasainen Omistusoikeus asiakirja: etsinnöillä varmistetaan, että sellaiset tilanteet kuten velat tai esteet jne. eivät estä asunnon myyntiä.

Asumistodistus (ISKAN) pakollinen asiakirja: ”Rakennuskäyttölupatodistus.” Asumistodistus on rakennuskäyttölupa, joka osoittaa, että Kiinteistö on laillisesti asumiskelpoinen.

Jos myytävä Kiinteistö on rakenteilla, hankimme kaikki juridiset asiakirjat, kuten omistus- ja rakennusluvat.

Myyjältä vaadittavat asiakirjat:

Myyjältä vaadittavat asiakirjat riippuvat siitä, onko myyjä luonnollinen henkilö vai yritys ennen kuin luovuttaa kiinteistön myytäväksi tai ostettavaksi. Esimerkiksi: 

 1. Jos kiinteistön omistaja on luonnollinen henkilö, hänellä on oltava omistusoikeuden haltijan henkilötodistus.
 2. Jos kiinteistön omistaja on yritys (esim Ltd, A.Ş,) vaaditaan yhtiön lakiasiakirjat.
Ostajalta vaadittavat asiakirjat:

Ostajalta vaadittavat asiakirjat riippuvat siitä, onko ostaja luonnollinen henkilö vai yritys. Esimerkiksi:

 1. Jos ostaja on luonnollinen henkilö, pyydämme Turkin kansalaisilta kopion voimassa olevasta henkilökortista ja ulkomaan kansalaisilta kopion voimassa olevasta passista.
 2. Jos ostaja on yritys, yhtiöiden lakiasiakirjat vaaditaan sekä turkkilaisilta pääomayhtiöiltä että ulkomaalaisilta pääomayhtiöiltä.

Compare listings

Compare