Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

PALVELUT

KONSULTOINTI

Anna meidän tukea sinua oikeudellisiin konsultointi asioihin liittyvissä kysymyksissäsi Turkissa.

Ostosopimusten valmisteluun liittyvä konsultointi

Turkin yksityislain mukaan ostajalla tai myyjällä on oikeus saada oikeudellista neuvonta apua asianajajalta allekirjoittaessaan sopimuksia. Me Ideal Estatesilla järjestämme mielellämme tämän palvelun puolestasi. Konsultointi ammattilaisemme ovat hyvämaineisia ja luotettavia, ja heillä on korvaamaton kokemus tältä alalta kaikilla lakiasioita koskevilla aloilla.

Voit tietysti pyytää neuvoja valitsemaltasi asianajajalta neuvontaa varten.

Petos

Jos haluat ilmoittaa petoksesta tai vilpillisestä toiminnasta, sinun tulee pyytää oikeudellista neuvontaa asianajajalta. Yleensä tällaisista valituksista ilmoitetaan paikalliselle Syyttäjälle.

Testamentin laatiminen perintöä varten

Korostettakoon, että Turkki on yleinen liike- ja lomakohde ihmisille maailmanlaajuisesti. Kiinteistöjen ostaminen Turkista kävi suhteellisen helpoksi sen jälkeen, kun vuonna 2003 hyväksyttiin uudet kiinteistölait, mikä lisäsi Turkissa kiinteistöjä omistavien ulkomaisten ostajien määrää. Konsultointi palvelumme opastaa sinua kaikissa vaiheissa.

Lyhyesti sanottuna tämä todellisuus herättää kysymyksen: ”miten ulkomaisten sijoittajien tulisi laatia testamentti tai talletus kiinteistöistä Turkissa Turkin lain mukaan”?

Testamentin avulla voit itsekin hallita sitä, mitä kiinteistöillesi tapahtuu kuolemasi jälkeen. Jotta testamenttisi voidaan antaa ja panna täytäntöön oikein, testamenttisi on oltava turkin kielellä ja laadittu Turkin lakien ja asetusten mukaisesti. 

Jos haluat Lisätietoja tästä tilanteesta, älä epäröi ottaa yhteyttä Konsultointi Juristiimme.

On kaksi tapaa laatia testamentti Turkissa asuville ulkomaalaisille henkilöille;

 1. Käsinkirjoitettu
 2. Notaarin tekemä
Kuinka antaa käsinkirjoitettu testamentti?
 • Otsikossa tulee mainita, että tämä kirje on kirjoitettu testamentiksi.
 • Testamentin antamishetkellä sinun on ilmoitettava, että olet fyysisesti ja henkisesti terve.
 • Tee luettelo kiinteistöistäsi, jotka ovat testamentin kohteena.
 • Tee luettelo perillisistä.
 • On ilmoitettava, kuka perii minkälaisen omaisuuden ja kuinka monta prosenttia siitä omaisuudesta perii.
 • Sen tulee sisältää päivämäärä ja kellonaika.
 • Sinun tulee allekirjoittaa testamenttikirje.
 • Kirje on toimitettava Turkin notaarille tai Turkin tuomioistuimelle avattavaksi henkilön kuoleman jälkeen.

Huomio: Muista, että vain käsin kirjoitetut testamentit katsotaan päteviksi ja testamentin hallinnon hyväksymiksi. Kiinteistön hallinto hylkää kaiken tietokoneella kirjoitetun ja tulostetun tai kirjoituskoneella kirjoitetun sisällön. Testamentin tuomioistuimelle tai notaarille luovuttaja voi myös milloin tahansa luopua siitä osittain tai kokonaan. Ota yhteyttä konsultointi asiantuntijoihimme saadaksesi lisätietoja.

Testamentin antaminen Turkkilaisessa Tuomioistuimessa tai notaarissa?

Todistaminen tuomioistuimessa ja notaari virallistaa testamentit. Testamentti tuomioistuimessa on turvallisin tapa toteuttaa täytäntöönpano kuoleman jälkeen. Turkissa asuville ulkomaalaisille tämä prosessi on mahdollista, jos testamentintekijä saapuu tuomioistuimen tai notaarin eteen kahden todistajan kanssa.

Ulkomaisten testamentin tekijöiden pitäisi Turkissa tietää, että valtio vaatii kiinteistöt ilman perillisiä. Jotta nämä prosessit voidaan suorittaa turvallisesti ja moitteettomasti, pyydä aina ammattiapua lakimiehiltä. 

Testamentin laatiminen ja omaisuuden siirto perillisille

Ulkomaalaisten omassa maassaan laatimat testamentit voidaan panna täytäntöön Turkissa kiinteistön omistusoikeuden siirtämiseksi testamentissa mainitulle henkilölle.

Suorittaakseen testamentin mukaisen omaisuuden siirron perillisen on kerättävä oman maansa toimivaltaiselta tuomioistuimelta testamentin vahvistava oikeudellinen kirje ja vahvistettava se Turkin pääkonsulaatissa. Sitten heidän on toimitettava kirje Turkin provinssin toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jossa kiinteistö sijaitsee. Tämän jälkeen Turkin tuomioistuin antaa virallisen asiakirjan, joka sallii siirron.

Lopuksi perillinen esittää Tapu (maarekisteri) toimistolle tuomioistuimen myöntämän asiakirjan ja muut omistusoikeuden siirtoon tarvittavat asiakirjat.

Huomioithan, että kiinteistön siirto perilliselle on perintöveron alaista. Siten jos perillinen myy perityn kiinteistön, hän ei ole velvollinen maksamaan luovutusvoittoon perustuvaa tuloveroa.

Perintö

Turkissa sinulla on oikeus periä henkilön ansiot, omaisuus, oikeudet ja velat, jotka ovat kertyneet hänen elinaikanaan, kuten kaikilla muillakin henkilöillä maassa. Sekä miehillä että naisilla on yhtäläiset perintöoikeudet, ja jos olet Turkissa jossain muussa asemassa, kansainvälistä lakia huomioidaan perintöön liittyvissä asioissa. Jos perit kiinteistön Turkissa, sovelletaan ulkomaalaisten omaisuuden hankkimista maassa koskevia säännöksiä. Perintöoikeudesta voit kysyä neuvoa lakimieheltä tai asianajajalta.

Perillisten oikeuksia Turkissa suojataan ulkomaisten sijoittajien hankkimiin kiinteistöihin. Ulkomaiset luonnolliset henkilöt voivat periä kiinteistön, mutta jos sen perii sellaisen maan kansalainen, joka ei ole mainittujen maiden luettelossa, he eivät ole oikeutettuja hankkimaan omaisuutta Turkissa. Kiinteistö tulee myydä tai luovuttaa siirtämisensen jälkeen, tai se takavarikoidaan.

Valtiovarainministeriö antaa kiinteistön omistajalle yhden vuoden aikaa myydä tai luovuttaa omaisuus. Jos omistaja ei tee niin tässä määräajassa, ministeriö hankkii kiinteistön, antaa asianmukaisen hinnan ja se maksetaan oikealle haltijalle.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä lakimieheemme

Hautajaiset

Kuolema on tuskallinen, mutta väistämätön asia. Vainajan jälkeen jääneiden viimeinen tehtävä on helpottaa vainajan viimeistä matkaa tuonpuoleiseen. Tässä tapauksessa, hakemukset oikeille organisaatioille avun saamiseksi helpottaa toimenpiteitä kipua ja surua kokeville ihmisille. Kuolemantapauksessa on noudatettava erityisiä oikeudellisia menettelyjä. 

Menettelyt on lueteltu alla erikseen: 

 • Kuolintodistuksen ja hautausluvan hankkiminen
 • Ruumiin valmisteleminen hautaamista varten
 • Kuolinsyyn ilmoittaminen maistraatille

Turkin hautausmenettelyistä vastaavat kunnat. Siksi hautaustoimet suoritetaan vainajan asuinkuntaan tehdyn hakemuksen jälkeen. Kunnat tarjoavat hautauspalveluita 24 tuntia vuorokaudessa.

 • Kuolleista tulee ilmoittaa maistraatille 10 päivän kuluessa. 
 • Tämän tekee hautausluvan myöntävä osasto. 

Ulkomaalaiset ovat myös velvollisia ilmoittamaan kuolemista Maakuntien Ulkomaalaisvirastoille.

 
Hautauspalvelut 188 HOTLINE 

Useat kaupungit, mukaan lukien suurkaupunkikunnat, käyttävät hautauspalveluiden 188 vihjelinjaa. Kun sinulla on kuollut sukulainen, voit soittaa ensin 188 vihjelinjaan saadaksesi yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä tehdä.

Jos tällaista palvelua ei ole saatavilla, voit hakea suoraan kunnan hautauspalvelujaostosta. Turkin kansalaisten kuolemaan sovellettavat menettelyt koskevat myös ulkomaalaisten kuolemaa Turkissa. Kuitenkin, jos Turkissa kuollut ulkomaalainen ei ole muslimi, hautajaiset suorittaa sen uskonnon pappi, johon vainaja kuului.

Muut menettelyt ovat kunnan vastuulla. Vainaja haudataan hautausalueella muiden uskontojen kannattajille varatuille erityishautausmaille tai jos hautausmaata ei ole, voidaan turvata erillinen paikka yhteishautausmaan tarkoituksenmukaiseen osaan. Kunnat eivät vaadi hautaustoimista muuta maksua kuin ”hautausmaan käyttömaksua”.

Köyhien ja suvuttomien hautajaiset ovat kuitenkin ilmaisia.

KIINTEISTÖKONSULTAATIO
    

IDEAL ESTATESin kiinteistökonsultit voivat muuttaa kriittiset ja monimutkaiset kiinteistöhuolesi kasvumahdollisuuksiksi. Kehityskonsultoinnin, toteutettavuustutkimusten ja kiinteistömarkkina-analyysien johtajina tarjoamme yritysten omistajille, sijoittajille, lainanantajille ja yritysryhmille kokemusta, tietoa ja strategista suunnittelua, joita he tarvitsevat tehdäkseen parempia ja kannattavampia päätöksiä.

Konsultointipalvelumme, mukaan lukien due diligence, markkinatutkimus, portfoliopalvelut ja leasingkonsultointi, voivat auttaa sinua kasvattamaan sijoituksesi arvoa. Käytämme myös kehittyvää teknologiaa ja analytiikkaa luodaksemme syvempiä, muuttuvia näkemyksiä arvostuksista (kumppaneiden kanssa), due diligencesta ja salkun optimoinnista, mikä auttaa asiakkaitamme saavuttamaan onnistuneita tuloksia ja optimoimaan sijoituksensa.

Real Estate Consultancy -sovelluksemme avulla yritykset voivat muuttaa kriittisiä ja monimutkaisia kiinteistökysymyksiä kasvun, kestävyyden ja pitkän aikavälin etumahdollisuuksiksi. Ymmärtämällä täysin omaisuuden arvonmäärityksen, pääomamarkkinoiden ja nykypäivän muuttuvien kiinteistömarkkinaongelmien välisen vuorovaikutuksen tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia ideoita tulosten parantamiseksi ja kriittisten ongelmien välttämiseksi. Asiakkaamme luottavat ammattitaitoomme ja kokemukseemme tarjotakseen syvällisiä, eteenpäin suuntautuvia oivalluksia, jotka auttavat heitä suunnittelemaan strategisesti ja tekemään päätöksiä luottavaisin mielin.

Ideal Estates -konsultit tekevät markkinatutkimusta kaikilla alueilla ja IDEAL Estates ja tytäryhtiömme muualla Turkissa suorittavat menestyksekkäästi kattavia toteutettavuustutkimuksia. Saamme tarkat analyysit ja yksityiskohtaiset raportit asiakkailta, sijoittajilta ja valtion laitoksilta.

VEROJEN JA VAKUUTUSTEN KONSULTOINTI

Kiinteistöihin liittyvät perusverot

Kiinteistöjen osalta Turkissa seuraavat verot ja vakuutukset ovat pakollisia:

 • Kiinteistöjen hankinta- ja ostovero (osto- tai myyntihetkellä)
 • Maanjäristysvakuutus (sovelletaan valtakunnallista maksuprosenttia)
 • Kiinteistövero
 • Henkilökohtainen tulovero (vuokratulon ja myyntivoiton perusteella)
 • Perintövero
 • ALV (jos kaupallinen toimitus tapahtuu)
 • Yritysvero (yritysten liiketoimiin)

Lisätietoja Turkin verohallinnosta löytyy Turkin puheenjohtajavaltion laatimasta kirjasesta.

Kiinteistöjen Myynti- ja Hankinta Maksu 

Jokaisen ostajan ja myyjän on maksettava kiinteistön ilmoitetun arvon perusteella kiinteistön myynti- ja hankintavero 2 % (Tämä arvo ei saa olla pienempi kuin viranomaisten määräämä kynnys). Se on maksettava ennen omistusoikeuden siirtoa TAPU:n toimistossa.

Maanjäristysvakuutus

Omistajan on vakuutettava kiinteistö maanjäristysriskejä vastaan. Se on pakollinen, ja siihen sovelletaan kansallista yhtenäistä tariffia. Muitakin kiinteistö vakuutuksia on saatavilla ja ne kattavat riskit, kuten varkauden, tulipalon jne. Lisätietoja saat vakuutussivultamme.

Kiinteistövero Konsultointi    

Kun olemme rekisteröineet kiinteistön omalla nimelläsi kunnassa, on maksettava vuosittainen kiinteistövero. Vero lasketaan omaisuuden ilmoitetun arvon perusteella, joka ei voi olla pienempi kuin veroviranomaisten määräämä kynnysarvo. 

Veromaksut maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä vuosittain maalis-toukokuussa ja marraskuussa kunnalle. Veropohjaa päivitetään vuosittain valtiovarainministeriön määräämällä, inflaatioon mukautetulla kertoimella. 

Myyjä maksaa kiinteistön kiinteistöveron hankintavuonna, kun taas peräkkäisten vuosien verot maksaa ostaja (uusi omistaja).

Ota yhteyttä kuntaasi saadaksesi lisätietoja ja maksuvaihtoehtoja. Vero lasketaan kiinteistön arvon perusteella ja siihen sovelletaan veroviranomaisen määräämiä kynnysarvoja seuraavasti:

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille:

Asunnot                                       0.1%

Liikerakennukset                         0.2%

Tontit (rakennustarkoitus)          0.3%

Maatalousmaa                            0.1%

Pääkaupunkiseudun sisällä sijaitseville kiinteistöille:

Asunnot                                        0.2%

Liikerakennukset                         0.4%

Tontit (rakennustarkoitus)           0.6%

Maat                                               0.2%                          

 
Henkilökohtaisten tulojen ja pääomatulojen veroneuvonta:

Mitä tuloja kiinteistösijoittamisesta saadaan? Ovatko nämä voitot verollisia?

Ulkomaalaisten ja Turkin kansalaisten välillä ei ole eroa verojen tai maksujen suhteen. Veroprosentit päivitetään säännöllisesti. Kiinteistö voi antaa yksityishenkilölle kahdenlaisia voittoja.

Ensinnäkin, voit vuokrata sen ja ansaita vuokratuloja. Tällöin sinun on maksettava tuloveroa. Jos vuokraat kiinteistösi henkilölle tai yritykselle, sinun on toimitettava lähimpään verotoimistoon veroilmoitus edellisen kalenterivuoden vuokratuloista 1.-25.3. Verot maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä, ensimmäinen maaliskuussa ja toinen heinäkuussa.

Toiseksi, omaisuutesi markkina-arvo voi nousta ja siten voit saada pääomavoittoa. Jos myyt kiinteistösi viiden vuoden kuluessa hankintapäivästä, sinulta peritään myyntivoittoveroa myyntihinnan ja inflaatiokorjatun hankintahinnan erotuksen perusteella. Yksityishenkilöiden myynneistä myyntivoittoveroa ei peritä 5 vuoden kuluttua ostosta.

Perintövero:

Turkin kansalaisten ja ulkomaalaisten, jotka perivät Turkissa olevaa omaisuutta, on maksettava perintö- ja siirtovero. Veronmaksaja on henkilö, joka hankkii omaisuuden perinnön kautta tai lahjoittaa omaisuuden vastikkeetta.

Perintö- ja lahjavero lasketaan verovelvollisen jättämästä ilmoituksesta.

Perintö tapauksessa sinun on annettava ilmoitus neljän kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Kun veronmaksaja on kuolemantapauksessa Turkin ulkopuolella, palautusaika ulottuu kuuteen kuukauteen. Ilmoitusaika, joka ei koske kuolemaa, on edelleen neljä kuukautta, jos veronmaksaja ei ole Turkissa. Ilmoitusaika kuitenkin pidennetään kahdeksaan kuukauteen, jos kuolema tapahtuu ulkomailla ja veronmaksaja on toisessa maassa.

Lahjaksi tehdyistä maksuttomista siirroista ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa omaisuuden hankintapäivästä.

Veropohja päivitetään vuosittain – tyttärien, poikien ja puolisoiden perinnöstä sovelletaan joitakin alennuksia.

Please note that the transfer of property ownership to an heir is subject to inheritance tax. Thus, if the heir sells his inherited property, he is not subject to any personal income tax based on capital gains.

Corporate Tax:

A company based in Turkey must pay corporate tax calculated on its business transactions.

Corporations with legal or business centres in Turkey are qualified as residents, and taxation on their income in Turkey applies. Suppose both the legal and business centres are not located in Turkey. In that case, these corporations are qualified as non-residents and subjected to taxation only on their income derived in Turkey.

Corporate Tax Rate: In Turkey, the corporate tax rate levied on business profits is 20%. The corporate tax rate has increased to 22% for the tax periods 2018, 2019, and 2020. However, the President is authorized to reduce the 22% rate to 20%).

VAT Tax  

In Turkey, deliveries of goods and services are subject to Value-Added Tax (VAT). The importation of such goods and services is also subject to VAT tax.

Liability for VAT arises when: A person or entity performs commercial, industrial, agricultural, or independent professional activities within Turkey.

VAT tax rates vary from 1% to 18%. The general rate is 18%.

The commercial sale of residential property with a net area of up to 150 m2 is subject to a VAT of 1%. Comparatively, commercial property sales with more than 150 m2 are subject to a VAT of 18%.

Compare listings

Compare