Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

OSTAJAN OPAS

Omistusoikeuskirja Turkissa (Tapu)

Omistusoikeuskirja Turkissa (Tapu)

Omistusoikeuskirja antaa yleistä asiatietoa kiinteistöstä;

 • Asunnon omistajat (yksityiset, osakkeenomistajat). Asunnon voi omistaa useampi kuin yksi henkilö.
 • Asunnon sijainti (kaupunki, maakunta, maakuntapalsta)
 • Minkä tyyppinen kiinteistö on (maa-alue, asunto) 
 • Kiinteistön koko (maa-alueen koko)
 • Kiinteistön arvo (virallinen arvo Turkin liiroina)

Turkissa vain kiinteistörekisteri ja kiinteistörekisterin pääosasto (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-TKGM) voi säännellä ja rekisteröidä omistusoikeus asiakirjoja ja niiden arkistoja. 

Aivan kuten Turkin kansalaisilla, myös ulkomaalaisilla on oikeus perintöön. Miehillä ja naisilla on yhtäläiset perintöoikeudet. Maassamme ulkomaalaisten hankkimiin kiinteistöihin suojellaan perillisten oikeuksia. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä koskien omistusoikeus asiakirja (TAPU).
 • Miten omistusoikeuskirja määritellään Turkissa?
 • Millaisia omistusoikeus asiakirjoja Turkissa on?
 • Mitä kiinteistön omistusoikeus tarkoittaa?
 • Minkä värinen kiinteistön (osakehuoneisto) omistusoikeuskirja on?
 • Mitä maanomistuskirja tarkoittaa?
 • Minkä värinen maanomistuskirjan tulee olla?
 • Voiko samaan omistuskirjaan rekisteröidä useamman kuin yhden luonnollisen henkilön?
 • Missä ja miten kiinteistön ostajat tai sijoittajat pitävät kirjaa nimistään?
 • Entä rekisteröinti menettelyt? 
 • Mitä asiakirjoja tarvitaan kiinteistörekisteriin?
 • Paljonko omistusoikeuskirjan siirtokustannukset maksavat Turkissa?

Omistusoikeuskirja tyypit Turkissa

Turkissa on useita erityyppisiä kiinteistöjä. Kiinteistön mukaan kaksi pääasiallista omistusoikeus asiakirja tyyppiä ovat laajalti käytössä: maanomistuskirja, joka on sininen, ja omistusoikeuskirja, joka on punainen.

 

TAPU:n rekisteröinti menettelyt? 

Kiinteistörekisteri virastolla on useita toimintoja koskien asunnon ostaminen ja rekisteröiminen Turkissa. Se tarjoaa yhtenäisen järjestelmän ja tietokeskuksen kaikista Turkissa tai sen ulkopuolella asuvien kiinteistöistä. Kiinteistövirasto on se paikka johon kiinteistön omistaja tai omistajan valtuutettu edustaja voi vierailla tarvittavien asiakirjojen kanssa ja tehdä hakemuksen. 

Lisäksi ulkomaalaiset voivat varata ajan ALO 181 -keskuksesta tai verkossa e-ajanvaraus -palveluiden ja  WEBTAPU:n kautta.

Sinun Kiinteistönvälitys toimisto voi auttaa sinua tekemään hakemus kiinteistörekisteri virastoon.

 • Turkissa kiinteistörekisteri menettelyt tapahtuvat vain kiinteistörekisteri virastoissa.
 • Kiinteistörekisteri virastoissa tehtävät menettelyt tapahtuvat tiedotus- ja hakemusosastojen kautta, jotka antavat tarvittavat tiedot.
 • Asiattomia henkilöitä, jotka lupaavat nopeuttaa menettelyjä kiinteistörekisteri virastoissa, ei pidä uskoa.
 • Hakemuksen jättämisestä kaupan päättymiseen asti henkilölle tai valtuutetulle edustajalle  ilmoitetaan tapahtumasta tekstiviestillä ilmoitetun puhelinnumeron kautta.
Mitä asiakirjoja tarvitaan kun kiinteistön omistusoikeuskirja rekisteröidään?
 • Kopio omistusoikeus asiakirjasta
 • Jos haet suoraan henkilökohtaisesti, tarvitaan henkilöllisyystodistus tai passi
 • Edustajan kautta vaaditaan notaarin antama valtakirja
 • Turkin veronumero
 • Kiinteistön arvostusraportti. Asianomaisen kunnan myöntämä “Kiinteistön nykyinen markkina-arvo”
 • Pakollinen maanjäristysvakuutus
 • Yksi kuva myyjästä ja kaksi kuvaa ostajasta
 • Jos menettely tapahtuu ulkomailla annetulla valtakirjalla, POA:n alkuperäinen oikeaksi todistettu kopio ja käännös ovat pakollisia
SPK:n kiinteistön arviointi raportti

Arviointiseloste vaaditaan ulkomaisen sijoittajan suojelemiseksi, jotta Turkista kiinteistöjä ostavat ulkomaalaiset tietävät ostamansa kiinteistön todellisen arvon. Ja myös kiinteistöjen arvokartan luominen Kiinteistörekisterin ja maarekisterin pääosastoon.

Kuinka paljon omistusoikeus kirjan siirrot maksavat Turkissa?

Maksut ovat samat sekä Turkin että ulkomaan kansalaisille.

Turkissa omistusoikeus maksujen arvo määräytyy voimassa olevien lakien ja määräysten mukaan: 2 % ostajalta ja 2 % kiinteistön myyjältä.

Esimerkki, jos myit tai ostit minkä tahansa kiinteistön arvoltaan 100.000 TL: Ostajana tai myyjänä sinun on maksettava tästä arvosta 2 %, joka vastaa 2.000 TL kukin. Lisäksi on jokaiselle vuodelle määrätty asiakirjahallintorahasto, jonka ostaja ja myyjä maksavat erikseen.

Omistuskirja maksun kokonaiskustannus on 4 000 TL myyjälle ja ostajalle yhteensä.

Lisäksi Myyjän ja Ostajan on maksettava jokaisesta myynnistä kiertopääomaa kiinteistörekisteriin. Käyttöpääoman määrä määritellään kunkin vuoden alussa.

Jos haluat lisätietoja, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Ota meihin yhteyttä.

Kiinteistörekisteri Turkissa

Turkin kiinteistörekisterit ovat Turkin valtion rekistereitä, joita pidetään tarkastuksen, valvonnan ja ankaran vastuun alaisina. Turkin tasavallan valtio on vastuussa kaikista Turkin siviililain 1007 §:n mukaisesta kiinteistörekisteristä aiheutuvista tappioista. Turkin kansalaisten ja ulkomaalaisten välillä ei ole eroa kiinteistörekisteri menettelyjen suhteen.

Maassamme kiinteistörekisteri menettelyt, kuten myynti, myöntäminen, perinnön siirto ja kiinnitys, tapahtuvat vain kiinteistörekisteri virastojen kautta. Turkissa asunnon omistus voidaan siirtää kiinteistörekisteriin ja rekisteröidä allekirjoitettavalla virallisella asiakirjalla.

Notaarissa on myös mahdollista allekirjoittaa ”myyntilupaussopimus”. Notaarissa allekirjoitettu ”myyntilupaussopimus” tai muu ulkopuolinen sopimus on kuitenkin vain esisopimus, joka merkitsee vain kiinteistön myyntiä. Kiinteistön omistusoikeuden rekisteröiminen “myyntisopimuksella” on mahdotonta. 

Kiinteistön rekisteröinti pyyntöjä koskevat myyjät ja ostajat tai heidän edustajansa, joilla on notaarin valtakirja, voivat hakea kiinteistön sijaintialueen kiinteistövirastoon.

Hakemuksen voi tehdä myös mihin tahansa Turkin kiinteistövirastoon tai ulkomailla sijaitsevaan kiinteistö- ja kiinteistörekisteri toimistoon.

Asunto- ja omistusoikeuskirja Turkissa (punainen)

Vahvistetun paikallisen asemakaavan mukaan sijoitetut tontit rakentuvat olemassa olevien kaupunkisuunnitelmien mukaan. Esimerkiksi kunnat määräävät vähimmäisrakennuskoon, jos ne kaavoitetaan huviloita tai asuntoja varten. Rakennuksen arkkitehtoniset suunnitelmat koostuvat itsenäisistä osista. Tämäntyyppinen omistusoikeus asiakirja sisältää seuraavat tiedot;

 • Asunnon sijainti yksityiskohtaisesti
 • Tontin tai maan kiinteistönumero
 • Kiinteistön arvo Turkin liiroina
 • Kiinteistön tyyppi
 • Tontin kokonaiskoko
 • Rakennuksen tontti neliömetriä 
 • Kiinteistön rakennusnumero
 • Kerroksen ja asunnon numero 
 • Kiinteistön tai asunnon omistajien nimet 
 • Kiinteistön tai asunnon omistajien osakkeet
 • Kiinteistön tai asunnon rekisteritiedot
Tontit ja maatalousmaan omistusoikeuskirja (sininen)

Sininen omistuskirja osoittaa tonttia ja maatalousmaata. Ne on rekisteröity tyhjiksi tonteiksi. 

Kiinteistöjä on erilaisia, kuten maatalousmaita, rakentamiseen kaavoitetut tontit jne. Kiinteistön omistaja on velvollinen noudattamaan lakeja ja määräyksiä kiinteistön aseman mukaan asemakaavassa. Tämäntyyppiset omistusoikeus asiakirjat sisältävät seuraavat tiedot;

 • Tontin sijainti yksityiskohtaisesti
 • Tontin tai maan kiinteistönumero
 • Kiinteistön arvo Turkin liiroina
 • Kiinteistön tyyppi: Tontti, maatalousmaa jne
 • Tontin, maan jne. kokonaiskoko
 • Kiinteistön omistajien nimet 
 • Kiinteistön omistajien osakkeet
 • Kiinteistön rekisteritiedot

Compare listings

Compare