Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

DASK-vakuutus Turkissa

DASK Insurance in Turkey

Last Updated on 3 heinäkuun, 2024 by tuula

DASK-vakuutus Turkissa: Mitä sinun tarvitsee tietää

Kiinteistövakuutukset ovat välttämättömiä asunnon- ja kiinteistönomistajille Turkissa, sillä ne suojaavat tulipaloilta, varkauksilta, luonnonkatastrofilta ja korvausvaatimuksilta. Tästä syystä Dask-vakuutus Turkissa ja sen varmistaminen on ratkaisevan tärkeää:

 1. Riskisuojaus: Turkki on alttiina maanjäristyksille, tulville ja muille luonnonkatastrofeille. Kotivakuutus tarjoaa taloudellisen suojan näistä tapahtumista aiheutuvilta vahingoilta.
 2. Takuu odottamattomien tapahtumien varalta: Kotivakuutus kattaa tulipalosta, varkaudesta, ilkivallasta ja muista odottamattomista tapahtumista aiheutuvat tappiot, mikä takaa kodin omistajille mielenrauhan.
 3. Pakollinen maanjäristysvakuutus: Turkin asunnonomistajilta vaaditaan maanjäristysvakuutus. Tämä takaa taloudellisen turvan alueella yleisten seismisten toimintojen varalta.
 4. Rakennevahinkojen kattavuus: Maanjäristysvakuutus kattaa kaikki asuinalueet, jotka on lueteltu omistusoikeuskirjassa, jolloin asunnonomistajat voivat rakentaa uudelleen tai korjata kotinsa ilman, että he kantavat koko taloudellista taakkaa.

Pohjimmiltaan kotivakuutuksen hankkiminen Turkissa ei ole vain älykäs taloudellinen toimenpide, vaan myös välttämätön askel kotisi, omaisuutesi ja taloudellisen vakauden suojaamiseksi odottamattomilta tapahtumilta.

Kotivakuutustyypit Turkissa

Turkissa on saatavilla kaksi ensisijaista kotivakuutustyyppiä: pakollinen maanjäristysvakuutus (DASK) ja valinnainen kattava kotivakuutus.

DASK maanjäristysvakuutus

DASK eli pakollinen maanjäristysvakuutus on Turkin asunnonomistajille tarkoitettu hallituksen määräämä vakuutus, jonka tarkoituksena on suojata maanjäristysvahinkoja. Keskeisiä näkökohtia ovat:

 • Perusrakenneturva: DASK kattaa maanjäristysten aiheuttamat olennaiset rakenteelliset vauriot, mukaan lukien rakennuksen päärakenteen, perustusten ja kantavien seinien korjaukset.
 • Vakuutusmaksulaskenta: Turkin katastrofivakuutuspooli (TCIP) määrittää DASK-vakuutusmaksut kiinteistön sijainnin, iän ja rakennustyypin mukaan.
 • Rajoitukset ja poikkeukset: DASKilla on kattavuusrajat ja omavastuut eikä yleensä kata ei-rakenteellisia osia, henkilökohtaisia tavaroita tai ylimääräisiä elinkustannuksia.
Valinnaiset kattavat kotivakuutukset

Kattavat kotivakuutukset tarjoavat laajemman kattavuuden kuin DASK, sisältäen suojan erilaisilta riskeiltä, ​​kuten tulipalolta, varkaudelta, ilkivallalta, tulvilta ja korvausvaatimuksilta. Ominaisuuksiin kuuluu:

 • Muokattava kattavuus: Asunnonomistajat voivat mukauttaa kattavia vakuutussopimuksia valitsemalla lisäsuojavaihtoehtoja ja mukauttamalla rajoja ja omavastuita tarpeidensa mukaan.
 • Ylimääräiset asumiskulut: Nämä vakuutukset voivat kattaa ylimääräiset asumiskulut, jos omaisuus muuttuu asumiskelvottomaksi katettujen riskien vuoksi.
 • Maksutekijät: Vakuutusmaksut määräytyvät kiinteistön arvon, sijainnin, rakennustyypin ja halutun kattavuuden mukaan.
 • Valinnaiset lisäosat: Vakuutuksenantajat tarjoavat valinnaisia ​​lisäosia tietyille riskeille tai arvoesineille, jotka eivät kuulu vakiovakuutusten piiriin, mikä mahdollistaa lisäräätälöinnin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka DASK tarjoaa maanjäristysten perusturvan, jonka hallitus on valtuuttanut, valinnaiset kattavat kotivakuutukset antavat asunnonomistajille joustavuutta suojautua laajemmalta riskivalikoimalta.

Kotivakuutuksen hankkiminen Turkissa

Kotivakuutuksen hankkiminen Turkissa sisältää useita vaiheita:

 • Valitse vakuutus: Valitse tarpeitasi vastaava kotivakuutus.
 • Täytä hakemuslomakkeet: Täytä vakuutuksenantajan toimittamat lomakkeet tarkalla kiinteistötiedolla.
 • Kiinteistön arviointi: Jotkut vakuutuksenantajat voivat arvioida kiinteistösi vakuuttavuuden fyysisen tarkastuksen tai asiakirjatarkistuksen avulla.
 • Tarkista käytäntöehdot: Tutustu huolellisesti käytäntöihin, mukaan lukien kattavuusrajat, poissulkemiset ja omavastuut. Pyydä tarvittaessa selvitys vakuutuksenantajalta tai edustajalta.
 • Alkumaksu: Suorita ensimmäinen palkkiomaksu aktivoidaksesi suojasi. Maksuvaihtoehdot voivat sisältää vuosittaisia, puolivuosittaisia ​​tai kuukausittaisia ​​eriä.
 • Vastaanota vakuutusasiakirjat: Kun olet täyttänyt hakemuksen ja suorittanut maksun, saat viralliset vakuutusasiakirjasi. Säilytä nämä asiakirjat turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten.
 • Vuosittainen uusiminen: Varmista, että uusit kotivakuutuksesi vuosittain jatkuvan suojan ylläpitämiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit turvata kotivakuutuksen Turkissa ja suojata omaisuuttasi erilaisilta riskeiltä.

UKK: Kotivakuutuksen ymmärtäminen Turkissa

Mikä on DASK-vakuutus ja miksi se on pakollinen Turkissa?

“DASK tai pakollinen maanjäristysvakuutus on Turkin hallituksen määräämä politiikka suojellakseen asunnonomistajia maanjäristysvaurioilta.” Se kattaa rakennuksen päärakenteen, perustusten ja kantavien seinien välttämättömät rakennekorjaukset. Turkin korkean seismisen aktiivisuuden vuoksi DASK tarjoaa talonomistajille taloudellista suojaa maanjäristyksen varalta.

Mitä DASK-vakuutus kattaa ja mitkä ovat sen rajoitukset?

DASK-vakuutus kattaa maanjäristysten aiheuttamat perusrakennevahingot, mukaan lukien rakennuksen päärakenteen, perustusten ja kantavien seinien korjaukset. DASKilla on kattavuusrajat ja omavastuut eikä yleensä kata ei-rakenteellisia osia, henkilökohtaisia tavaroita tai ylimääräisiä elinkustannuksia.

Miten kattava kotivakuutus eroaa DASK-vakuutuksesta?

Kattava kotivakuutus tarjoaa laajemman suojan erilaisilta riskeiltä, ​​kuten tulipalolta, varkaudelta, ilkivallalta, tulvilta ja vastuuvaatimuksilta, toisin kuin DASK-vakuutus, joka kattaa vain maanjäristyksen aiheuttamat rakennevahingot. Kattavat käytännöt ovat räätälöitävissä, jolloin asunnonomistajat voivat valita lisäsuojavaihtoehtoja ja mukauttaa rajoja ja omavastuita tarpeidensa mukaan.

Miten kotivakuutuksen maksut määritetään Turkissa?

DASK-vakuutusmaksut määrittää Turkin katastrofivakuutuspooli (TCIP) kiinteistön sijainnin, iän ja rakennustyypin mukaan. Kattavassa kotivakuutuksessa maksut riippuvat kiinteistön arvosta, sijainnista, rakennustyypistä ja halutusta kattavuudesta. Muut tekijät, kuten valinnaiset lisäosat ja kattavuusrajat, vaikuttavat myös palkkion määrään.

Compare listings

Compare