Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Notaareilla uusi kiinteistöjen myyntilaki

Noterler-Yeni Taşınmaz Satış Kanunu

Last Updated on 28 toukokuun, 2024 by tuula

jeKiinteistöjen notaarimyynti on nyt mahdollista Turkissa. Turkin notaareilla uusi kiinteistöjen myyntilaki kun tuli voimaan niin he voivat nyt hoitaa kiinteistökauppoja sen lisäksi, että he työskentelevät maarekisteritoimistojen kanssa.

Tärkeä osa Turkin taloutta on kiinteistöala. Sen osuus on noin kolme miljoonaa Turkin kiinteistörekisteritoimistojen vuosittain käsittelemistä 15 miljoonasta tapahtumasta. Silti asuntojen oston ja myynnin lisääntynyt liikkuvuus on aiheuttanut aikatauluongelmia ja hidastanut kiinteistökauppoja. Ongelman ratkaisemiseksi syntyi 28.6.2021 uusi asetus, joka sallii notaarien tehdä kiinteistöjen myyntihakemuksia kiinteistöjen myyntisopimusten lisäksi. Tämän käyttöönottopäivä on 1.7.2023.

Notaarien rooli kiinteistökaupoissa

Kiinteistörekisteritoimiston on tehtävä yhteistyötä notaarien kanssa kiinteistöjen notaarikaupan loppuunsaattamiseksi uuden lain mukaisesti. Omistusasiakirjan rekisteröintinäyte ja muut tarvittavat paperit asettavat notaarien saataville kiinteistörekisteritietojärjestelmän kautta Kiinteistörekisterin ja maarekisterin pääosaston (TKGM) toimesta. Kiinteistörekisteri- ja maarekisteri tietojärjestelmässä tehdään teknisiä valmisteluja, jotta notaarit pääsevät käsiksi tietoihin (TAKBIS).

Kiinteistön myyntisopimuksen viimeistelevät notaarit, kun he ovat selvittäneet, kenellä on laillinen oikeus omaisuuteen, ja todennut, että kaupan tiellä ei ole ongelmia. Heti kun osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen, notaari laittaa sen kiinteistörekisteritietojärjestelmään käyttämällä järjestelmästä saamaansa päiväkirjanumeroa. Kun sopimus on syötetty järjestelmään, kiinteistö rekisteröi kiinteistön kiinteistörekisteriin. Myyntisopimus ja muut asiaankuuluvat asiakirjat säilytetään fyysisesti ja kirjataan järjestelmään notaarin toimesta.

Notaarien velvollisuudet

Kiinteistön kauppasopimusta laadittaessa syntyneet vahingot ovat notaarin vastuulla. Jos valtio maksaa tämän vahingon, valtio voi kääntyä asianomaisen notaarin puoleen, ja kiinteistörekisterin sijaintipaikka on valtuutettu notaaria vastaan nostettaviin kanteisiin.

Uuden asetuksen edut

Uusi määräys käsittelee kiinteistörekisteritoimiston aikataulukysymyksiä ja tarjoaa samalla tehokkaat menetelmät kiinteistöjen myyntiin. Notaarien sitoutuminen parantaa turvallisuutta ja varmistaa, ettei kiinteistökaupalle ole oikeudellisia esteitä. Tulevat oikeudelliset riidat ja ristiriidat ovat tämän seurauksena vähemmän todennäköisiä.

Merkittävä kehitys Turkin kiinteistöalalla on notaareilla uusi kiinteistöjen myyntilaki. Se sallii notaarien hoitaa kiinteistökauppoja kiinteistöjen lisäksi. Se antaa yksilöille käytännöllisen tavan myydä kiinteistöjä ja vähentää oikeudellisten kysymysten ja riitojen mahdollisuutta.

 

 

Compare listings

Compare