Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Pakollinen maanjäristysvakuutus ZAS

Yeni Zorunlu Deprem Sigortası ZAS

Last Updated on 28 toukokuun, 2024 by tuula

Uusi pakollinen maanjäristysvakuutus (ZAS) ja sen ymmärtäminen

Pakollinen maanjäristysvakuutus” ZAS on eräänlainen vakuutus Turkissa, joka kattaa maanjäristysten aiheuttamat rakennusvahingot. Tämän vakuutuksen tarkoituksena on tarjota kiinteistönomistajille taloudellinen suoja maanjäristysten vaikutuksilta.

ZAS otettiin käyttöön korvaamaan ”Turkish Catastrophe Insurance Pool” (DASK), joka tarjosi samanlaisen maanjäristysturvan. DASK oli valtion omistama laitos, joka tarjosi pakollisen maanjäristysvakuutuksen asuinrakennuksille korkean riskin alueilla. Se rahoitettiin kiinteistönomistajien maksamilla vakuutusmaksuilla.

ZAS:n tärkeimmät ominaisuudet

Pakollinen maanjäristysvakuutus, Zorunlu Afet Sigortası (ZAS), tekee kaikille kiinteistönomistajille pakollisen maanjäristysvakuutuksen. Tässä on joitain ZAS-käytännön tärkeimpiä ominaisuuksia:

  1. Pakollinen kattavuus: ZAS määrää, että kaikilla kiinteistönomistajilla on oltava maanjäristysvakuutus, joka kattaa sekä asuin- että liikekiinteistöt. Tämä varmistaa, että laaja valikoima kiinteistöjä on suojattu maanjäristyksen aiheuttamilta vaurioilta.
  2. Vakuutuksen laajuus: Vakuutuksesta korvataan maanjäristysten aiheuttamat vahingot, mukaan lukien rakennusten rakenteelliset vauriot sekä vakuutetun omaisuuden henkilökohtaisille tavaroille aiheutuvat vahingot.
  3. Maksun määrittäminen: ZAS:n palkkiot määräytyvät sellaisten tekijöiden perusteella, kuten kiinteistön sijainti, ikä ja arvo. Korkeamman riskin seismisellä vyöhykkeellä sijaitsevilla kiinteistöillä voi olla korkeampi palkkio.
  4. Hallituksen osallistuminen: ZAS:ää hallinnoi hallitus valtuutettujen vakuutusyhtiöiden kautta. Tämä varmistaa standardoidun lähestymistavan kattavuuteen ja vakuutusmaksulaskelmiin, jolloin vältetään yksityisten vakuutusyhtiöiden harjoittama hyödyntäminen.
  5. Kohtuuhintaisuus: Hallituksen osallistuminen auttaa ylläpitämään kohtuuhintaisuutta ja saavutettavuutta, mikä tekee maanjäristysvakuutuksista saataville laajemman kiinteistönomistajien joukon.
ZAS:n edut

Pakollisen maanjäristysvakuutuksen käyttöönotto tuo useita etuja kiinteistönomistajille ja koko kansakunnalle:

  1. Taloudellinen suoja: ZAS tarjoaa taloudellisen turvan kiinteistönomistajille maanjäristyksen sattuessa, mikä keventää korjaus- ja jälleenrakennuskustannusten taakkaa.
  2. Yhteisön sietokyky: Varmistamalla, että kiinteistönomistajilla on riittävä vakuutus, ZAS edistää yhteisöjen yleistä sietokykyä ja auttaa niitä toipumaan nopeammin maanjäristyksistä.
  3. Vähentynyt valtion taakka: Kun asunnonomistajilla on maanjäristysvakuutus, hallituksen taakka välittömän avun ja avun antamisessa katastrofin jälkeen vähenee, mikä mahdollistaa resurssien tehokkaamman jakamisen.
  4. Rakennusstandardien kannustaminen: ZAS kannustaa kiinteistöjen omistajia investoimaan maanjäristyksen kestäviin rakennuskäytäntöihin, mikä johtaa viime kädessä turvallisempiin rakennuksiin ja infrastruktuuriin.
Johtopäätös

Turkin pakollinen maanjäristysvakuutus ZAS on merkittävä askel kohti asunnonomistajien taloudellista valmiutta alueella, joka on alttiina seismiselle aktiivisuudelle. Tekemällä maanjäristysvakuutuksen pakolliseksi hallitus pyrkii suojelemaan kansalaisia mahdollisten maanjäristysten taloudellisilta seurauksilta. Samalla edistetään turvallisempia rakentamiskäytäntöjä. ZAS on kiitettävä aloite, joka ei ainoastaan suojele yksilöitä ja yhteisöjä, vaan myös edistää kestävämpää ja katastrofivalmiutta kansakuntaa. ZAS tulee voimaan vuonna 2024.

Compare listings

Compare