Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Uusi lyhytaikainen vuokralaki

New Short-Term Rental Law

Last Updated on 5 tammikuun, 2024 by tuula

Uusi lyhytaikainen vuokralaki astuu voimaan 1. tammikuuta!

Turkki, parlamentin hyväksymällä, ottaa käyttöön uraauurtavan lyhytaikaista vuokrausta koskevan lain 1. tammikuuta 2024, ja se muokkaa lyhytaikaisten majoitusten hallintaa ja ottaa käyttöön säännöksiä prosessin tehostamiseksi. Uuden vuoden lähestyessä uusi lyhytaikainen vuokralaki astuu voimaan 1. tammikuuta, mikä merkitsee merkittävää virstanpylvästä Turkin matkailun hallinnassa. Tällä strategisella siirrolla pyritään tuomaan järjestystä nousevaan lyhytaikaiseen vuokraukseen.

Hyväksymisprosessi

Lyhytaikaisen vuokralain lainsäädäntöön sisältyi perusteellinen tarkastelu ja keskustelu Turkin parlamentissa. Eduskuntaprosessin onnistuneen navigoinnin jälkeen laki on nyt valmis pantavaksi täytäntöön, ja se voi määritellä uudelleen matkailualan dynamiikan.

Uusi laki myöntää erityisesti A-luokan matkatoimistoille yksinoikeuden. Nämä toimistot yksin saavat helpottaa lyhytaikaisia vuokrasopimuksia. Tämä tuo prosessiin keskitetyn ja säännellyn lähestymistavan.

Lupahakemus

Matkailulähtöiseen vuokraustoimintaan pyrkivien henkilöiden tulee käynnistää prosessi hakemalla lupa viranomaisilta. Tämä vaihe varmistaa, että kaikki sidosryhmät otetaan huomioon, mikä edistää avoimuutta ja vastuullisuutta.

Lupien käsittelyajan tehokkuus on ratkaiseva tekijä lain onnistuneessa toimeenpanossa. Yksinkertaistettu prosessi varmistaa hakijoille, että viranomaiset myöntävät luvat kohtuullisessa ajassa, mikä varmistaa nopean siirtymisen uuteen järjestelmään.

Niiden, joiden hakemuksia ei hyväksytä, tulee ymmärtää oikeutensa. Kiinteistöjen omistajien ja vuokraajien oikeudet jatkuvat voimassa olevan sopimuskauden loppuun, vaikka niitä ei ole hyväksytty, ja ne tarjoavat puskuriaikaa sopeutumiselle.

Asetuksen tarkoitus

Tämän määräyksen ytimessä on tavoite hillitä rekisteröimättömistä lyhytaikaisista vuokrauksista aiheutuvia verotappioita. Kulttuuri- ja matkailuministeriön tavoitteena on saada järjestystä toimialalle, jolla on arviolta 80 000 rekisteröimätöntä vuokrausta. Nämä ovat keskittyneet erityisesti suosittuihin matkailukohteisiin, kuten Antalyaan, Muğlaan ja Denizliin.

Rekisteröimättömien vuokra-asuntojen huikea määrä korostaa tällaisten sääntelytoimien tarvetta. Ministeriön tutkimuksesta käy ilmi, että merkittävä osa vuokratuloista tapahtuu mainituilla hotspot-alueilla, mikä asettaa haasteita veronkannolle ja viranomaisvalvonnalle.

Yksi lain keskeisistä säännöksistä on yli 100 päivää kestävän vuokrauksen poissulkeminen sen toimivallan ulkopuolelle. Näin varmistetaan, että laki kohdistuu ensisijaisesti lyhytaikaisiin matkailupainotteisiin vuokrauksiin, mikä mahdollistaa pitkäaikaisen vuokrauksen jatkumisen ilman ylimääräisiä byrokraattisia prosesseja.

Lupakylttien hankkiminen

Asunnon omistajat, jotka uskaltavat vuokrata matkailupainotteisesti, on hankittava kulttuuri- ja matkailuministeriöltä lupakyltti. Kyltti tulee olla näkyvästi esillä vuokra-asunnon sisäänkäynnissä.

Yhteisön yhteistyön edistämiseksi asuntojen omistajien on hankittava hyväksyntä naapureiltaan ennen lyhytaikaisen vuokrauksen aloittamista. Tämän vaatimuksen tarkoituksena on puuttua mahdollisiin huolenaiheisiin ja ylläpitää harmonista elinympäristöä.

Laki määrää ankarat rangaistukset luvattomista matkailukäyttöön tarkoitetuista vuokrauksista. Ilman tarvittavaa lupaa löydetyt vuokraajat voivat saada 100 000 TL:n hallinnollisen sakon.

Lain toimeenpano on merkittävä askel kohti järjestyksen ja avoimuuden tuomista dynaamiseen matkailumaisemaan. A-luokan matkatoimistojen yksinoikeudella, tiukoilla hakuprosesseilla ja noudattamatta jättämisestä määrättävillä seuraamuksilla pyritään yhdessä luomaan säännelty ja kestävä lyhytaikaisen vuokrauksen ekosysteemi.

Compare listings

Compare