Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Itsenäinen kiinteistö tontti

Independent Parcels of Property

Last Updated on 9 helmikuun, 2024 by tuula

Mikä on itsenäinen kiinteistö tontti tai erillinen kiinteistötontti?

“Itsenäinen kiinteistö tontti omaa merkittävän roolin kiinteistö- ja maanomistuksessa. Tärkeitä yksityiskohtia siitä, mitä itsenäinen kiinteistö tontti on ja voiko tälle maalle rakentaa talo, ovat aiheita, jotka täytyy tuntea ja käsitellä uutisissamme.”

Kiinteistötermit ovat käsitteitä, joita tavataan usein kiinteistökaupoissa. Omistuskirjassa käytetään yleisesti sellaisia termejä kuin kortteli (ada), maaosuus (pafta) ja tontti (parsel). Kiinteistörekisterimenettelyt ovat usein hämmentäviä. Erityisesti itsenäistä tontti konseptia hiomalla annetut tiedot perehtyvät termien, kuten kortteli, maaosuus ja ptontti, merkityksiin.

“MIKÄ ON “PAFTA”? Mikä on “ADA” itsenäisessä kiinteistöasiakirjassa?

Kortteli (Ada) on termi, joka esiintyy usein kiinteistöasiakirjoissa ja maarekisterimenettelyissä. Tällä termillä tarkoitetaan tiettyjen teiden ympäröimiä lohkoja. Elementtejä, jotka määrittelevät korttelin, ovat luonnolliset ja keinotekoiset esteet, kuten joet, kadut, tiet, rautatiet, aukiot ja paljon muuta. Kaupunkisuunnittelussa yleisesti käytetyt korttelit helpottavat kiinteistöasiakirjojen määrittämistä.

Milligazete.com.tr:n uutisartikkelin mukaan “Pafta” taas viittaa karttoihin, jotka on tehty mittaamalla ja pienentämällä maiden kokoa teknisten menettelyjen mukaisesti. Kartan sisällä on yksityiskohtaiset tiedot tontista, sen käyttötarkoituksesta, alueesta, omistusoikeuskirjatietue ja muut tiedot. Nämä kartat mahdollistavat yksityiskohtaisten maatietojen visuaalisen esittämisen.

“MIKÄ ON ‘PARCEL’?

Tontti on termi, joka tarkoittaa maapalaa. Erillisenä ja rajatuksi alueeksi kuvatut lohkot voivat kuulua yksityishenkilölle, organisaatiolle tai yleisölle. Tämän seurauksena Maa- ja kiinteistörekisterin pääosaston TAKBIS-järjestelmä tarjoaa pääsyn yksityiskohtaisiin tietoihin tonteista.

“MIKÄ ON ‘INDEPENDENT PARCEL’?

Termi “itsenäinen” tarkoittaa “bağımsız” turkkiksi. Itsenäinen tontti on erillinen maa-alue, joka kuuluu yhdelle henkilölle. Tämä voi koskea erilaisia omistajaprofiileja yksittäisistä kansalaisista yrityksiin ja julkisiin instituutioihin.

Termi “itsenäinen tontti” tarkoittaa, että omistusoikeuskirja on rekisteröity vain yhden henkilön nimiin. Kun maa-alue on merkitty itsenäiseksi, se tarkoittaa, että omistusoikeus on vain yhden henkilön omistuksessa ja liiketoimet, kuten myynti tai luovutus, edellyttävät vain kahden osapuolen suostumusta. Omistuskirjassa tämä on tyypillisesti esitetty suhdelukuna 1/1, mikä tarkoittaa täyttä omistusta.

VOIKO TALON RAKENTAA ITSENÄISELLE KIINTEISTÖ TONTILLE?

Omakotitalon rakentamiseksi itsenäiselle tontille rakentamiseen tarkoitetun maan tulee olla sopiva asuinrakennukselle. Jos kaavoitusmääräykset sallivat asuntorakentamisen, on mahdollista rakentaa talo itsenäiselle tontille. Rakentamisen on kuitenkin tyypillisesti noudatettava tiettyä prosenttiosuutta maan kokonaispinta-alasta.

Päinvastoin, kun pyritään perustamaan itsenäinen tontti, ensimmäinen vaihe käsittää tietyn osan jakamisen olemassa olevasta maasta. säätelevät tätä jakoprosessia. Itsenäiset lohkot on yleensä nimetty tiettyihin tarkoituksiin, mukaan lukien rakentaminen tai maatalous. Tonttien omistajat nauttivat joustavuudesta harjoittaa erilaista toimintaa omilla alueellaan, kuten rakentaa rakenteita tai harjoittaa maatalouskäytäntöjä. On kuitenkin tärkeää korostaa, että maan käyttötarkoitus voi vaihdella lohkon ja paikallisten määräysten mukaan.

Compare listings

Compare