Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Turkin talousrenessanssi JP Morgansin näkökulmasta

Turkey's Economic Renaissance from JP Morgans Perspective

Last Updated on 2 helmikuun, 2024 by tuula

Turkin talousrenessanssi JP Morgansin näkökulmasta

Äskettäisessä JP Morganin isännöimässä sijoittajakokouksessa Stefan Weiler, Keski- ja Itä-Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (CEEMEA) velkapääomamarkkinoiden johtaja, valaisi globaalin sijoittajayhteisön kasvavaa kiinnostusta Turkkiin. Tunnelman muutos johtuu merkittävistä muutoksista makrotalouspolitiikassa ja huomattavasta muutoksesta markkinoiden käsityksissä maata kohtaan. Katsotaanpa perusteellisesti Turkin talousrenessanssi JP Morgansin näkökulmasta sekä talouden tulevaisuuden ja hallituksen politiikan näkymiä.

Sen jälkeen kun uusi taloustiimi nimitettiin viime toukokuussa vaalien jälkeen, turkkilaisten omaisuuserien näkymissä on tapahtunut huomattava muutos sijoittajien, varainhoitajien ja analyytikoiden keskuudessa. Tämä myönteinen ilmapiiri liittyy Turkin siirtymiseen kohti perinteistä raha- ja finanssipolitiikkaa, mikä on osaltaan parantanut markkinoiden luottamusta.

Weiler korosti huomattavia muutoksia markkinoiden ilmapiirissä vaalien jälkeen, ja taloustiimi juurrutti uskottavuutta politiikan mukautuksiin. Huolimatta siitä, että Turkilla on tällä hetkellä suurten virastojen B-luokitus, optimismia ja mahdollisia korotuksia odotetaan, ja markkinat hinnoittelevat jo BB-luottoluokitukseen verrattavia parannuksia.

Turkin luottoluokitus

Luottoluokituslaitokset, kuten Fitch, S&P Global ja Moody’s, ovat muuttaneet Turkin näkymät positiivisiksi vedoten ratkaisevaan talouspolitiikan muutokseen, erityisesti paluunsa oikeaan rahapolitiikkaan.

Weiler korosti päivitysmahdollisuuksia tänä vuonna, vaikka investoinnin tuotto saattaa viedä aikaa. Hän keskusteli talouspoliittisten muutosten myönteisistä vaikutuksista sijoittajakokouksessa, jossa Turkin viranomaiset hahmottelivat vaikutuksia ja tulevaisuuden odotuksia.

Vaikka Weiler myönsi vuorovesimuutoksen, jossa merkittävä osa sijoittaja yhteisöstä ryhtyi uudelleen vuorovaikutukseen Turkin kanssa, Weiler totesi, että kaikki sijoittajat eivät ole palanneet, ja he ovat varovaisia, kunnes he havaitsevat, että aikaa kuluu enemmän.

Weiler ehdotti, että Turkin tasavallan keskuspankki (CBRT) jatkaisi markkinoiden ohjaamista mahdollisesti jatkamalla koronkorotuksia inflaation torjumiseksi. Huolimatta odotuksista koronnostosta Weiler ehdotti, että markkinat saattavat tuntua lähellä huippuaan.

Weiler ilmaisi optimismin Turkin liikkeeseenlaskua kohtaan ennustaen ennätysvuotta liikkeeseenlaskuissa, mukaan lukien yritysten ja valtion obligaatiot. Hän odotti ylittävänsä aiemman 20 miljardin dollarin ennätyksen ja henkilökohtaisen näkemyksen mukaan 25 miljardia dollaria tai enemmän emissioina tänä vuonna.

Haasteiden navigointi ja kasvun ennakointi

Weiler pani merkille edistymisen positiivisen reaalikorkotuoton saavuttamisessa, mikä osaltaan lisäsi tuloja paikalliseen käyrään. Suuret sijoitusyhtiöt, kuten Vanguard ja Pimco, ovat ottaneet yhteyttä Turkin joukkovelkakirjamarkkinoihin makrotalouspolitiikan muutoksen jälkeen.

Näiden suurten sijoituspalveluyritysten lisäksi Weiler mainitsi, että myös muut merkittävät sijoittajat ovat alkaneet osoittaa kiinnostusta Turkkia kohtaan. CBRT:n kesäkuussa toteuttama merkittävä 650 peruspisteen korotus, joka oli ensimmäinen tällainen siirto 27 kuukauteen, oli keskeinen rooli sijoittajien kiinnostuksen uudistamisessa.

Siitä lähtien CBRT on jatkanut aggressiivista politiikkaansa nostaen ohjauskorkoa yhteensä 3 400 peruspisteellä 42,5 prosenttiin. Keskuspankin sitoutuminen inflaation torjuntaan ja positiivisen reaalikoron tuoton ylläpitämiseen on saanut positiivista palautetta sijoittajien keskuudessa.

Weiler myönsi Turkin taloudelliset haasteet, kuten yli 60 %:n inflaation ja 42,5 %:n korkotason. Hän kuitenkin korosti myönteistä kehityskulkua näihin haasteisiin vastaamisessa ja ilmaisi luottamuksensa Turkin kykyyn houkutella lisää maahantuloja paikalliselle käyrälleen.

CBRT:n tuleva korkopäätös oli keskustelunaihe, ja ekonomistit arvioivat mahdollisen 250 pisteen korotuksen 45 prosenttiin. Weiler totesi, että vaikka markkinat ennakoivat lisävauhtia, on yleinen mielipide siitä, että huippu saattaa olla lähestymässä.

Weiler päätti haastattelun maalaamalla optimistisen kuvan Turkin talousnäkymistä, odottaen ennätysvuotta liikkeeseenlaskuissa ja sijoittajayhteisön jatkuvaa sitoutumista. Nykyisistä haasteista huolimatta talouspolitiikan ratkaisevat muutokset ja sitoutuminen finanssikuriin ovat luoneet pohjan Turkin mahdolliselle palautumiselle investointikelpoiseen asemaan lähitulevaisuudessa.

Compare listings

Compare