Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Turkki saavutti ennätyslukemat vientiluvuissa

Turkey Achieves Record Export Figures

Last Updated on 8 tammikuun, 2024 by tuula

Turkin taloudellinen voitto: Turkki saavutti ennätyslukemat vientiluvuissa

Tärkeässä ilmoituksessa Turkin presidentti Erdoğan julisti Turkin taloudelle historiallista saavutusta. Hän paljasti viennin huomattavan nousun, joka oli huikeat 255,8 miljardia dollaria, ja huomautti, että Turkki saavutti ennätyslukemat vientiluvuissa. Tämä 0,6 prosentin vuosikasvu ei ainoastaan aseta uutta ennätystä, vaan myös esittelee Turkin talousympäristön joustavuutta ja vahvuutta.

President Erdoğan aloitti kiittämällä liike-elämän ja viejien yhteisiä ponnisteluja, jotka vastoin kaikkia vastoinkäymisiä tekivät väsymättä töitä edistääkseen turkkilaisia tuotteita maailmanlaajuisesti. Huolimatta valtavista maailmanlaajuisista haasteista, heidän omistautumisensa on ollut keskeinen rooli tämän virstanpylvään saavuttamisessa.

Strateginen merkitys ja kasvutrendit

Presidentti Erdoğan korosti Turkin maantieteellisen sijainnin strategista merkitystä ja korosti Turkin roolia globaalin valtadynamiikan keskeisenä keskuksena. Hän korosti eri talousindikaattoreiden positiivista kehitystä, erityisesti huomattavaa 14,7 prosentin investointien kasvua, mikä myötävaikutti merkittävästi maan jatkuvaan kasvutrendiin.

President Erdoğan käsitteli inflaation alentamiseksi sitoutumista yksinumeroisiin lukuihin ja hahmotteli konkreettisia toimia maailmanlaajuisten hintojen nousun aiheuttaman inflaation torjumiseksi. Tämä kuvastaa Turkin ennakoivaa lähestymistapaa taloudellisiin haasteisiin ja sen omistautumista vakauden ylläpitämiseen.

Tavarakaupan vahvan kehityksen lisäksi presidentti toi esiin positiivisen vaikutuksen palvelu kauppaan, joka saavutti palveluviennin historiallisen ennätyksen 99,2 miljardia dollaria lokakuuhun 2023 mennessä. Tämä monipuolinen menestys vahvistaa entisestään Turkin asemaa monitahoisena toimijana globaaleilla markkinoilla.

Alueelliset haasteet ja diplomaattinen hienovaraisuus

Presidentti Erdoğan tunnustaa alueen haasteet ja korosti Turkin tehokasta välttämistä konflikteihin sotkeutumisesta. Kansakunta ei ole vain turvannut taloudellisia etujaan, vaan se on myös edistänyt diplomaattisia ja kaupallisia voittoja. Ulkoisista toimista huolimatta presidentti korosti jatkuvia ponnisteluja suhteiden vahvistamiseksi naapurimaiden kanssa korostaen ”win-win” -lähestymistapaa.

President Erdoğan pani ylpeänä merkille Turkin taloudellisen joustavuuden. Huolimatta maailmanlaajuisista kriiseistä, kuten COVID-19-pandemiasta, Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta ja toimitusketjun häiriöistä, Turkki säilytti vaikuttavan 6 prosentin vuotuisen kasvuvauhdin, joka ylitti maailman keskiarvon 3,4 prosenttia.

Kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2024

Tulevaisuuteen katsoen presidentti Erdoğan ilmoitti kunnianhimoisista tavoitteista vuodelle 2024. Tavoitteena on ylittää 375 miljardin dollarin yhteinen tavara- ja palveluvienti. Viejät saivat varmuuden valtion tuen jatkumisesta, kun suunnitelmat kaksinkertaistavat vientikannustimiin varatun budjetin ja ottavat käyttöön uusia tukipaketteja.

Merkittävänä liikkeenä presidentti avasi Turkin e-Export Platformin. Tämä digitaalinen keskus pyrkii helpottamaan turkkilaisten viejien ja ulkomaisten maahantuojien välistä vuorovaikutusta hyödyntäen teknologiaa laajentamaan turkkilaisten tuotteiden maailmanlaajuista ulottuvuutta. Se on strateginen edistysaskel, joka kattaa digitaalisen aikakauden kansainvälisessä kaupassa.

Turkin ennätykselliset vientiluvut eivät ainoastaan tarkoita taloudellista menestystä, vaan myös korostavat maan joustavuutta, strategista visiota ja sitoutumista maailmanlaajuisten kumppanuuksien edistämiseen. Kun Turkki asettaa tähtäimensä kunnianhimoisille tulevaisuuden tavoitteille, se on edelleen merkittävä toimija kansainvälisen kaupan areenalla, ja se muodostaa polkua kestävälle kasvulle ja taloudelliselle hyvinvoinnille.

Compare listings

Compare