Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Turkin ja Saksan sijoituskonferenssi

Last Updated on 12 kesäkuun, 2024 by tuula

Turkin ja Saksan sijoituskonferenssi korostaa Turkin kilpailuetuja

Esittelyssä Turkin sijoitusmaisema

The Investment Officen isännöimä Turkin ja Saksan sijoituskonferenssi pidettiin Turkin Berliinin suurlähetystössä. Tilaisuuden teema oli “Turkki sijoituskohteena”. Tapahtuma kokosi yhteen yritysjohtajia ja virkamiehiä sekä Turkista että Saksasta tarjoten arvokkaan alustan esitellä Turkin dynaamista sijoitusmaisemaa. Konferenssissa korostettiin sitä, kuinka Türkiye-Germany Investment Conference korostaa Turkin kilpailuetuja.

Sijoitustoimiston johtajan pääpuhe

Konferenssin keskeinen piirre oli investointi toimiston johtajan A. Burak Dağlıoğlun puhe, joka luonnehti Turkkia “joustavaksi ja nopeasti kasvavaksi taloudeksi”. Dağlıoğlu esitteli Turkin vakaana ja houkuttelevana vaihtoehtona eurooppalaisille sijoittajille jopa maailmanlaajuisten taloudellisten haasteiden, kuten energian hintojen vaihtelun, toimitusketjun häiriöiden, työvoimapulan ja ilmastonmuutoksen, edessä.

Turkin kilpailuedut

Puheessaan Dağlıoğlu korosti Türkiyen lukuisia arvolupauksia. Hän korosti maan laajaa osaajapankkia, saumatonta integraatiota globaaleihin arvoketjuihin, monipuolista tuotantokapasiteettia ja kehittynyttä infrastruktuuria, jotka kaikki tarjoavat merkittäviä kilpailuetuja kansainvälisille sijoittajille. Hän esitti lämpimän kutsun saksalaisille yrityksille hyödyntää näitä etuja molemmin puoliseksi hyödyksi ja toisti, kuinka konferenssi korostaa Turkin kilpailuetuja.

Vakaus energiassa ja kaupassa

Dağlıoğlu korosti myös energian hintojen vakautta Turkissa, jota tukevat sen monipuoliset energialähteet ja kasvava uusiutuvan energian tuotanto. Lisäksi hän korosti tulliliiton kautta helpotetun tullittoman kaupan etuja, mikä yksinkertaistaa investointiprosessia.

Yleiskatsaus Turkin taloudesta

Antaessaan yleiskatsauksen Turkin taloudesta Dağlıoğlu pani merkille sen voimakkaan kasvun, joka on ollut keskimäärin 5,2 prosenttia vuodessa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Hän viittasi Turkin kestävyyteen vedoten pankkikriisin puuttumiseen viimeisten 20 vuoden aikana ja huomattavan alhaiseen julkisen velan suhdetta BKT:hen.

Strateginen sijainti ja makrotaloudelliset uudistukset

Puhuessaan Turkin teollisista ja logistisista vahvuuksista Dağlıoğlu korosti maan ainutlaatuista strategista sijaintia Euroopan, Aasian ja Afrikan risteyksessä. Hän mainitsi myös meneillään olevat makrotaloudelliset uudistukset ja sijoittajaystävällisen ympäristön, joka tarjoaa pääsyn 1,2 miljardin ihmisen markkinoille.

Vahvat kahdenväliset kauppasuhteet

Kun Saksan ja Turkin kahdenvälinen kauppa oli 50 miljardia dollaria, Dağlıoğlu korosti vahvoja historiallisia ja taloudellisia siteitä maiden välillä. Turkin ja Saksan sijoituskonferenssi korostaa Turkin kilpailuetuja ja vahvistaa kumppanuutta näiden kahden talousvoiman välillä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Turkin ja Saksan sijoituskonferenssi korostaa Turkin kilpailuetuja ja vahvistaa sen asemaa tärkeimpänä sijoituskohteena. Tapahtuma korosti Turkin ja Saksan vahvoja taloudellisia siteitä ja rohkaisi lisää yhteistyötä ja investointeja.

Compare listings

Compare