Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Saksan ja Turkin taloussuhteet

Germany-Turkey Economic Ties

Last Updated on 23 toukokuun, 2024 by tuula

Taloudellisen potentiaalin vapauttaminen: Saksan ja Turkin taloussuhteet keskipisteessä

Maailmanlaajuisten taloudellisten kumppanuuksien monimutkaisessa ympäristössä Saksan ja Turkin välinen kestävä side erottuu selvästi. Kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tapaa Saksan liittokansleri Olaf Scholzin Berliinissä, valokeilassa on edelleen lujasti Saksan ja Turkin taloussuhteet ja yhteistyö, joka on kestänyt poliittisia myrskyjä ja kriisejä.

Kestävä kumppanuus ristiriitojen keskellä

Poliittisista nousuista ja laskuista huolimatta Saksan ja Turkin väliset taloussuhteet ovat osoittaneet huomattavaa joustavuutta. Saksa on jatkuvasti säilyttänyt asemansa Turkin merkittävimpänä kauppakumppanina ja johtavana ulkomaisena sijoittajana.

Ennätystä rikkova kahdenvälinen kauppa

Vuonna 2022 kahden maan välinen kauppa nousi ennätyskorkealle 51,6 miljardiin euroon (56 miljardia dollaria). Turkin viennin huomattava kasvu Saksaan vauhditti tätä nousua, kun vienti kasvoi 26,7 prosenttia 24,6 miljardiin euroon ja Turkin tuonti Saksasta kasvoi kolmanneksen 27 miljardiin euroon.

Keskeiset alat Ajavat kauppaa

Tämän taloussuhteen dynamiikkaa korostaa Turkin tavaravienti Saksaan 14,5 miljardin euron arvosta lokakuuhun 2023 mennessä. Tämä vienti sisältää pääasiassa autoteollisuuden tuotteita, tekstiilejä, elintarvikkeita, kattiloita sekä raudan, teräksen ja alumiinin välituotteita.

Turkin strateginen tuontiprofiili

Sitä vastoin Turkki tuo Saksasta pääasiassa koneita, ajoneuvoja, muovituotteita, lentokoneita, kemikaaleja ja lääketieteellisiä laitteita. Erityisesti vain Venäjä ja Kiina ohittavat Saksan tavaratoimituksissa Turkin markkinoille.

Syvälle juurtuneet ja kriisinkestävät suhteet

Talouskehityssäätiön (IKV) puheenjohtaja Ayhan Zeytinoglu vakuuttaa, että Saksan ja Turkin taloussuhteet eivät ole vain syvälle juurtuneet vaan myös kriisinkestävät. Saksa, joka on Turkin suurimpia kauppakumppaneita, ylläpitää tasapainoista suhdetta ja erottaa sen Venäjän ja Kiinan kaltaisista kumppaneista.

Odotukset Erdoganin vierailulle

Erdoganin vieraillessa Berliinissä Turkin liike-elämän edustajat ovat kiinnostuneita käsittelemään Turkin tulliliittoa Euroopan unionin kanssa. Nykyaikaistamista vaaditaan kollektiivisesti siinä toivossa, että Saksa hyödyntää vaikutusvaltaansa helpottaakseen tarvittavia uudistuksia.

Tulliliiton arvoitus

Nykyinen tulliliitto, joka on ollut voimassa vuodesta 1995, mahdollistaa vapaan tavaroiden vaihdon sekä tariffien ja määräysten yhdenmukaistamisen. Kriitikot kuitenkin väittävät, että sopimus on vanhentunut, ja huomauttavat neuvottelu- ja riitojenratkaisuvaikeuksista, kun taas Turkki korostaa liikemiehiä ja kuorma-autonkuljettajia koskevia viisumirajoituksia.

Kiireellinen tulliliiton uudistaminen

AKIB:n varapuheenjohtaja Bulent Aymen korostaa tulliliiton nykyaikaistamisen kiireellisyyttä. Hän huomauttaa, että maailmankauppa on kehittynyt merkittävästi viimeisten 25 vuoden aikana, mikä tekee nykyisestä sopimuksesta riittämättömän vastaamaan talouden tarpeisiin.

Saksalaiset sijoitukset ja keskinäiset edut

Saksan ulkomaankauppakamari (AHK) arvioi, että saksalaiset yritykset ovat investoineet Turkkiin noin 11,5 miljardia euroa vuosina 2002–2022. Turkissa toimii yli 8 000 saksalaista yritystä, mikä luo symbioottisen suhteen, jossa Saksa hyötyy Turkin geopoliittisesta vaikutuksesta ja Turkki hyötyy Turkin geopoliittisesta vaikutuksesta. Saksan teknologinen ja taloudellinen vahvuus.

Kutsu kattavia vapaakauppasopimuksia varten

Turkin liike-elämän edustajat kannattavat Turkin ottamista mukaan EU:n vapaakauppasopimuksiin ja pitävät nykyistä poissulkemista ”suurena epäoikeudenmukaisuutena”. Tulliliiton jäsenenä he kannattavat paikkaa pöytään neuvoteltaessa sopimuksia kolmansien maiden kanssa.

Uusiutuvan energian monipuolistaminen

Perinteisen kaupan lisäksi molemmat maat etsivät uusia mahdollisuuksia uusiutuvan energian alalla. Vuonna 2012 käynnistetty Saksan ja Turkin energiakumppanuus on tasoittanut tietä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin lähteisiin siirtymiselle. Saksalaiset tuuliturbiinien valmistajat, mukaan lukien Enercon ja Nordex, ovat perustaneet merkittäviä toimintoja Turkkiin.

Turkin taloudelliset haasteet

Samalla kun taloudellinen yhteistyö kukoistaa, Turkilla on sisäisiä taloudellisia haasteita. Turkin liiran heikkenemis- ja inflaatiohuolet jatkuvat, mikä saa Mehmet Simsekin kaltaiset viranomaiset yrittämään palauttaa uskon maan taloudelliseen vakauteen.

Kutsu tulliliiton nykyaikaistamiseen

Turkin taloussalkun johtajaksi nimitetty Simsek on kehottanut EU:ta uudistamaan tulliliittoa. Euroopan ja Turkin välisten suhteiden haasteet, kuten EU:n komissaari Paolo Gentiloni korosti, viittaavat kuitenkin siihen, että edistyminen saattaa olla vaikeata lähitulevaisuudessa.

Saksan ja Turkin taloussuhteet ja vahvempi tulevaisuus haasteissa

Yhteenvetona voidaan todeta, että Saksan ja Turkin talouskumppanuus on selvinnyt haasteista, mikä on osoittanut joustavuuden. Kun molemmat maat pyrkivät nykyaikaistettuun tulliliittoon ja syventyvät uusille aloille, kuten uusiutuvaan energiaan, keskinäisen kasvun mahdollisuudet ovat edelleen huomattavat.

Usein kysytyt kysymykset

K: Kuinka merkittävä Saksa on Turkin kauppakumppanina?

A: Saksalla on keskeinen asema Turkin tärkeimpänä kauppakumppanina ja tärkeimpänä ulkomaisena sijoittajana.

K: Mikä johti kahdenvälisen kaupan nousuun vuonna 2022?

V: Vuoden 2022 ennätysmäisen kahdenvälisen kaupan vauhditti Turkin Saksaan suuntautuvan viennin huomattava kasvu.

K: Miksi vaaditaan tulliliiton nykyaikaistamista?

V: Kriitikot väittävät, että nykyinen tulliliitto on vanhentunut, se kohtaa haasteita neuvotteluissa ja riitojenratkaisussa ja tarvitsee nykyaikaistamista.

K: Miten saksalaiset yritykset vaikuttavat Turkin talouteen?

V: Saksalaiset yritykset ovat investoineet Turkkiin noin 11,5 miljardia euroa, mikä on yli 6 % ulkomaisista investoinneista.

K: Mitä haasteita Turkilla on taloudellisen vakauden suhteen?

V: Turkki kamppailee haasteiden kanssa, kuten Turkin liiran heikkeneminen ja huoli inflaatiosta.

Compare listings

Compare