Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Turkin kiinteistö – juridiset vastuut

Legal Responsibilities Associated with Real Estate in Turkey

Last Updated on 22 toukokuun, 2024 by tuula

Turkin kiinteistö ja siihin liittyvät juridiset vastuut sekä niiden ymmärtäminen

Turkin kiinteistö sijoittaminen on saavuttanut valtavan suosion sen taloudellisen ja luonnollisen houkuttelevuuden ansiosta. Tämä tuottoisa kiinteistö yritys Turkissa omaa kuitenkin omat velvoitteensa ja juridiset vastuut.

1. Kiinteistövero: Perusvelvoite

Kiinteistönomistajat Turkissa ovat velvollisia maksamaan kiinteistöveroa, joka on kunnallisten elinten määräämä maksu. Tämä vuosivero määräytyy 0,1–0,3 % kiinteistön arvosta neljän vuoden välein. Veroprosenttiin vaikuttavat kiinteistön tyyppi ja sijainti erottamalla pääkaupunki- ja normaalikunnat.

2. Ympäristövero

Kuntalain 44 §:n mukaan kuntarajojen sisällä asuvat asukkaat ja yritykset ovat velvollisia maksamaan ympäristöveroa. Vero on riippuvainen vedenkulutuksesta, ja se vaihtelee pääkaupunkiseudulla ja muissa kunnissa.

3. Pakollinen maanjäristysvakuutus

Pakollinen maanjäristysvakuutus on pakollinen suoja maanjäristyksen aiheuttamia vahinkoja vastaan. Turkin katastrofivakuutuspoolin hallinnoima se kattaa maanjäristysten aiheuttamat vahingot, kuten tulipalot, räjähdykset ja maanvyörymät.

4. Taloyhtiöiden omistus

Turkin asuntolain mukaan omistajat jakavat vastuun yhteisten tilojen ylläpidosta ja suojelemisesta, hoitosuunnitelman noudattamisesta ja asunnonomistajien velkojen huomioimisesta.

4.1 Kunnossapito ja suojaus

Omistajilla on yhteisvastuu kiinteistön lujuuden, kauneuden ja arkkitehtonisen suunnittelun säilyttämisestä.

4.2 Muutoksia koskevat rajoitukset

Yleisten tilojen muuttaminen edellyttää neljä viidesosan kaikista asunnonomistajista kirjallisen suostumuksen, ellei tuomioistuin katso sitä tarpeelliseksi.

4.3 Taloudelliset vastuut

Omistajien on maksettava omistusosuutensa suhteessa vakuutusmaksut, ylläpito-, säilyttämis- ja korjauskulut.

4.4 Vakuutussopimukset

Taloyhtiön hallitus voi neuvotella kiinteistön vakuuttamisen ehdoista.

4.5 Velvollisuus luovuttaa omistusoikeus

Omistajia, jotka loukkaavat muiden oikeuksia maksamatta tai laiminlyömällä velvollisuuksiaan, voidaan joutua vaatimaan omistusoikeuksiensa siirtoa.

5. Pakkolunastus: hallituksen valta

Tietyissä tapauksissa valtio voi joutua hankkimaan yksityisiä kiinteistöjä ilman omistajan suostumusta, mikä määritellään pakkolunastukseksi. Tämä tapahtuu tyypillisesti julkisten palvelujen hankkeissa, ja hallituksen on maksettava oikeudenmukainen korvaus.

5.1 Lunastamisen ehdot

Valtiot voivat pakkolunastaa julkisiin palveluihin tarvittavia kiinteistöjä maksamalla hinnan käteisellä tai erissä.

5.2 Maksusäännöt

Ennakkomaksut ovat välttämättömiä suurissa hankkeissa, ja yksityishenkilöt voivat maksaa loput erissä kertyneen koron kera, enintään viiden vuoden aikana.


Sijoittaminen turkkilaisiin kiinteistöihin on epäilemättä palkitsevaa, mutta näiden lakisääteisten velvoitteiden ymmärtäminen ja noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kiinteistön omistajan on navigoitava kiinteistöveron, ympäristömaksujen, vakuutusvaatimusten ja asuntolain säännöissä varmistaakseen saumattoman sijoitusmatkan.

Jos haluat lisätietoja, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Compare listings

Compare