Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Tuottoisa sijoitus ulkomaisille yrityksille

Lucrative Investment for Foreign Businesses

Last Updated on 2 tammikuun, 2024 by tuula

Tuottoisa sijoitus ulkomaisille yrityksille, turvapaikka ulkomaisille sijoituksille

Antalya, joka tunnetaan yhtenä Turkin tärkeimmistä lomakohteista, on kehittynyt lomamatkailijoiden houkuttelevuutta pidemmälle. Se on tuottoisa sijoitus ulkomaisille yrityksille, ja ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten määrä on kasvanut huomattavasti erityisesti Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin jälkeen. Syvennytään tämän taloudellisen muutoksen yksityiskohtiin ja tutkitaan aloja, joista on tullut ulkomaisten yrittäjien magneetteja.

Antalyan magneettinen veto ulottuu auringonhakijoiden ja rannan ystävien ulkopuolelle. Viime vuosina kaupunki on nähnyt huomattavaa ulkomaisten yritysten virtaa, mikä on tehnyt siitä kansainvälisten investointien hotspotin. Tämä nousu voi johtua osittain geopoliittisista muutoksista, erityisesti Venäjän ja Ukrainan välisestä konfliktista, mikä on aiheuttanut merkittävän siirtoaallon Antalyaan.

Liikemaisema Antalyassa

Tilastot puhuvat paljon. Antalyassa on yli 6 000 ulkomaalaisten omistamaa yritystä, joista venäläiset johtavat 1 224 yritystä. Saksalaiset ja iranilaiset seuraavat tiiviisti, vastaavasti 751 ja 676 yritystä. Elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa, kiinteistöala, rakentaminen ja matkatoimistot ovat nousseet ulkomaisten sijoittajien painopisteiksi.

Geopoliittisten tapahtumien vaikutukset

Venäjän ja Ukrainan välisen sodan puhkeaminen vauhditti ulkomaisia yrityksiä Antalyaan. Kaupungista tuli turvapaikka niille, jotka etsivät vakautta ja mahdollisuuksia geopoliittisen epävarmuuden keskellä. Huomattava määrä henkilöitä Venäjältä ja Ukrainasta on muuttanut Antalyaan, mikä on lisännyt asuntojen kysyntää ja nostanut kiinteistöjen hintoja.

Liiketoiminnan keskeiset alat

  1. Elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupat Ulkomaalaiset ovat aktiivisesti mukana 495 alan yrityksessä, mikä kuvastaa Antalyan kulinaarisen maiseman maailmanlaajuista vetovoimaa.
  2. Kiinteistömarkkinat Kiinteistöalalla toimivan 478 yrityksen ansiosta on selvää, että asuntomarkkinat ovat ulkomaisten yrittäjien keskeinen vetovoima.
  3. Rakennusyritykset Yli 450 ulkomaalaisten omistamaa rakennusyritystä korostavat kaupungin kasvua ja kehitystä.
  4. Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät Antalyan houkuttelevuus ulottuu sen rajojen ulkopuolelle ja houkuttelee yrittäjiä perustamaan 410 matkailuun liittyvää yritystä.

Antalyan matkailu- ja asuntomarkkinat

Kaupunki toivottaa tervetulleeksi noin 10 miljoonaa kansainvälistä lomailijaa vuosittain, mikä luo elinvoimaisen matkailualan. Viimeaikainen henkilövirta Venäjältä ja Ukrainasta on vaikuttanut merkittävästi asuntomarkkinoihin, mikä on johtanut vuokrien ja kiinteistöjen hintojen nousuun.

Kiinteistömarkkina tilastot

Tammi-syyskuussa ulkomaalaiset ostivat yhteensä 10 372 asuntoa Antalyasta ja Alanyasta. Tämä luku kuvastaa kuitenkin pientä laskua edellisvuodesta, mikä viittaa ulkoisten tekijöiden vaikutuksiin. Pelkästään syyskuussa ulkomaalaiset ostivat 1 007 asuntoa, mikä korosti jatkuvaa kiinnostusta Antalyan kiinteistömarkkinoita kohtaan.

Asuntojen hinnat Antalyassa kokivat huomattavan 100 % nousun vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 32 258 Turkin liiraa (1 147 dollaria) neliömetriltä. Samaan aikaan kaupungin keskimääräinen vuokrahinta oli 16 574 liiraa (589 dollaria) samalla vuosineljänneksellä.

Maatalousteollisuus ja ulkomaisessa omistuksessa olevat yritykset

Antalyan hyvin kehittynyt maatalousteollisuus ei ole vapautettu ulkomaalaisista vaikutuksista. Kaupungissa toimii 355 ulkomaisessa omistuksessa olevaa maataloustuotteiden kauppaa harjoittavaa yritystä, mikä monipuolistaa entisestään talousmaisemaa.

Liiketoiminnan käynnistämisen trendit

Tammi-syyskuussa ulkomaalaiset käynnistivät yhteensä 666 yritystä Antalyassa. Venäläiset olivat edelläkävijöitä 238 yrityksellä, saksalaiset ja iranilaiset 59 ja 57 yrityksellä. Myös ukrainalaiset ja azerit vaikuttivat yrittäjyysmaisemaan 44 ja 36 yrityksellä.

Taloudellinen vaikutus Antalyaan

Ulkomaisten yritysten tulva vaikuttaa merkittävästi Antalyan talouteen. Samalla kun se tarjoaa mahdollisuuksia, se asettaa myös haasteita, jotka kaupungin on navigoitava tämän kasvun ylläpitämiseksi. Monipuolisten yritysten yhdistäminen lisää paikalliseen talouteen rikkautta ja edistää dynaamista ympäristöä.

Antalyan muuttuminen lomasatamasta globaaliksi bisneskeskukseksi on osoitus sen kestävyydestä ja sopeutumiskyvystä. Kaupungin kyky houkutella ulkomaisia investointeja, erityisesti haastavina aikoina korostaa sen vetovoimaa strategisena kohteena yrittäjille. Antalyan kehittyessä tulevaisuus tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia sekä paikallisille että kasvavalle kansainväliselle yhteisölle.

Usein kysytyt kysymykset

  1. Miten Venäjän ja Ukrainan välinen sota vaikutti liiketoimintaan Antalyassa? Sota toimi katalysaattorina, mikä johti ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten huomattavaan kasvuun Antalyassa.
  2. Mitkä alat houkuttelevat eniten ulkomaisia sijoituksia Antalyassa? Ruoan tukku- ja vähittäiskauppa, kiinteistö-, rakennus- ja matkatoimistot ovat ulkomaisille sijoittajille avainsektoreita.
  3. Mikä on sodan vaikutus Antalyan asuntomarkkinoihin? Ihmisten virta Venäjältä ja Ukrainasta on nostanut vuokrat ja asuntojen hintoja kaupungissa.
  4. Kuinka monta ulkomaisessa omistuksessa olevaa yritystä on Antalyan maatalousteollisuudessa? Antalyassa toimii 355 ulkomaisessa omistuksessa olevaa maataloustuotteiden kauppaa harjoittavaa yritystä.
  5. Mitkä ovat Antalyan talouden tulevaisuuden näkymät? Antalyan monipuolinen liiketoimintaympäristö antaa lupaavia mahdollisuuksia, mutta haasteista on selviydyttävä, jotta kasvu jatkuisi.

Compare listings

Compare