Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Fitch Ratings on nostanut Turkin

Fitch Ratings has upgraded Turkey

Last Updated on 21 maaliskuun, 2024 by tuula

Turkin taloustilanne kirkastuu: Fitch Ratings on nostanut Turkin tiukemman rahapolitiikan suhteen

Merkittävänä tapahtumien käänteessä Fitch Ratings on nostanut Turkin pitkäaikaisen ulkomaanvaluutan liikkeeseenlaskijan luottoluokituksen “B”:sta “B+”. Tämä ylöspäin suuntautuva tarkistus johtuu maan ennakoivasta rahapolitiikasta, jolla pyritään hillitsemään inflaatiopaineita.

Fitchin päätös korostaa kasvavaa luottamusta Turkin talouskehitykseen, erityisesti sen jälkeen, kun keskeinen politiikan suunnan muutos aloitettiin jo kesäkuussa 2023. Virasto ei ole vain nostanut luokitusta vaan myös tarkistanut maan näkymät “vakaista” “positiivisiksi”, mikä osoittaa optimismia tulevaisuuden näkymistä.

Päivitykseen vaikuttavat tekijät

Yksi tämän korotuksen keskeisistä syistä on inflaatio-odotusten huomattava heikkeneminen yhdistettynä ulkoisten likviditeettiriskien vähenemiseen. Tämä myönteinen kehitys heijastaa ulkoisen rahoituksen suotuisampaa ympäristöä, jota tukevat suuremmat varat, vähentyneet valuuttasuojatut talletukset ja supistuva vaihtotaseen alijäämä.

Turkin keskuspankilla on ollut keskeinen rooli tässä prosessissa, ja se on toteuttanut tiukkoja rahapoliittisia toimenpiteitä, mukaan lukien huomattavia koronnostoja 3 650 peruspisteellä kesäkuusta 2023 lähtien. Lisäksi pankki on aktiivisesti hallinnut ylijäämää erilaisten likviditeettimekanismien, kuten varantovelvoitteiden, talletushuutokauppojen ja kohdistettujen luottopolitiikkojen avulla.

Vaikka inflaatio kiihtyi ja saavutti helmikuussa 67 prosentin vuosivauhdin, Fitch on edelleen optimistinen näkymien suhteen. Virasto ennustaa inflaation olevan keskimäärin 58 prosenttia vuodelle 2024 ja ennustettu hidastuvan 40 prosenttiin vuoden loppuun mennessä, vaikka se ylittää edelleen keskuspankin 36 prosentin välitavoitteen.

Turkin valtiovarainministeri Mehmet Simsek selittää tämän luokituksen korotuksen hallituksen vankan talousohjelman ja sen sitoutumisen sääntöihin perustuvaan, ennustettavaan politiikkaan ansioksi. Hän ilmaisi luottamuksensa siihen, että jatkuvat ponnistelut makrotaloudellisen vakauden edistämiseksi sekä keskittyminen inflaation hidastumiseen, vaihtotaseen alijäämän kaventumiseen ja budjettikuriin parantavat edelleen Turkin luottoluokitusta tulevina kuukausina.

Usein kysytyt kysymykset

  • Miksi Fitch nosti Turkin luokituksen?

Fitch nosti Turkin luokitusta, koska se on toteuttanut tiukempaa rahapolitiikkaa inflaation hillitsemiseksi. Tämä muutos kuvastaa lisääntynyttä luottamusta kesäkuun 2023 jälkeen hyväksyttyjen käytäntöjen tehokkuuteen.

  • Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka ohjaavat Turkin parantuneita luokitusnäkymiä?

Turkin luokitusnäkymien paranemiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten inflaatio-odotusten heikkeneminen, maltilliset ulkoiset likviditeettiriskit, ulkoiset rahoitusolosuhteet, korkeammat varat, pienentyneet valuuttasuojatut talletukset ja vaihtotaseen alijäämän supistuminen.

  • Miten Turkin keskuspankki on vaikuttanut luokituksen parantamiseen?

Turkin keskuspankilla on ollut merkittävä rooli kiristämällä rahaehtoja merkittävillä koronnostoilla ja hallitsemalla ylimääräistä likviditeettiä varantovelvoitteilla, talletushuutokaupoilla ja kohdistetulla luottopolitiikalla. Nämä toimenpiteet ovat auttaneet vakauttamaan taloutta ja vähentämään inflaatiopaineita.

  • Mitkä ovat Turkin inflaationäkymät Fitchin mukaan?

Fitch ennustaa, että inflaatio on keskimäärin 58 prosenttia vuonna 2024, ja ennustetaan laskevan 40 prosenttiin vuoden loppuun mennessä. Se on kuitenkin edelleen keskuspankin 36 prosentin välitavoitteen yläpuolella. Tästä huolimatta Fitch pitää yllä optimismia Turkin talousnäkymien suhteen.

  • Miten Turkin hallitus suhtautuu luokituksen korotukseen?

Turkin valtiovarainministeri Mehmet Simsek pitää luokituksen korotuksen syynä hallituksen vahvaan talousohjelmaan ja sen sitoutumiseen sääntöihin perustuvaan, ennustettavaan politiikkaan. Hän luottaa siihen, että jatkuvat ponnistelut makrotalouden vakauteen, inflaation hidastumiseen, vaihtotaseen alijäämän supistamiseksi ja budjettikuriin parantavat entisestään Turkin luottoluokitusta.

Compare listings

Compare